Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego w sprawie zatrudniania pielęgniarek bezpośrednio po ukończonych studiach licencjackich w SOR 232
Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa dot. iniekcji w domu pacjenta 648
Stanowisko KK w dziedzinie pediatrii z dnia 03.11.2021 dotyczące podawania iniekcji u dzieci w wieku 0-18 lat 696
Opinia KK dotycząca podawania leków drogą domięśniową u dzieci w warunkach domowych lub ambulatoryjnych 726
zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych POZ - aktualizacja z dnia 23.10.2020 707
Zalecenia dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 760
Opinia w sprawie podawania leku o nazwie Biotrakson 873
Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych podstawowej opieki zdrowotnej 737
Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ z dnia 30 kwietnia 2020 r. dotyczące przeprowadzania badań bilansowych u dzieci w czasie trwania pandemii COVID-19 769
Zalecenia KK w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek środowiska naucznia i wychowania-opieka w przedszkolach i żłobkach na okres epidemii 773