Zalecenia dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych
dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2- POBIERZ