Ogłoszenia
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Informacja: w dniu 29 czerwca 2021 r. Biuro OIPiP w Chełmie czynne do 11:00 23
2 Podziękujmy „Aniołom” - Druga edycja konkursu na najlepszą położną trwa! 20
3 Korespondencja dot. zwiększenia środków finansowych na realizację świadczeń w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej 20
4 Bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dla Szpitali, POZ-ów oraz AOS-ów 20
5 Zalecenia organizacyjne dotyczące prowadzenia grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania w szkołach podstawowych w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 9
6 V Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarstwa Operacyjnego w Onkologii „Pielęgniarstwo operacyjne w czasie pandemii – Zielona Wyspa Onkologii” 29
7 Senat przyjął poprawki zwiększające wskaźniki minimalnego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych 19
8 Senacka Komisja Zdrowia przyjęła poprawki zgłaszane m.in przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych 17
9 Listy otwarty do Wojewody Lubelskiego 272
10 KATASTROFA KADROWA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH -RAPORT NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 153
11 XXI Zjazd Szkół Rodzenia w Mielnie 16
12 II WARSZTATY DOBREJ PRAKTYKI LECZENIA RAN online 20
13 XVI Ogólnopolska Konferencje Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych i Przełożonych 21
14 Korespondencja dotycząca wyceny porad pielęgniarki i położnej POZ 14
15 27 maja 2021 r. Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych spotkał się z Przewodniczącymi Regionów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. 34
16 Stanowisko nr 52 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie poparcia akcji protestacyjnej pielęgniarek i położnych 35
17 Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa w 2021 r. 35
18 Nowy kierunek - Położnictwo w PWS Kwidzyn 19
19 Ankieta-doświadczenia pracy Pielęgniarek/Pielęgniarzy podczas pandemii COVID-19 66
20 Wsparcie dla opieki długoterminowej 48
21 Korespondencja NIPiP z NFZ dotyczącą dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne w 2021 r. 36
22 Aktualizacja kwestionariuszy wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciw COVID-19 (stan na 15 maja 2021 r.) 39
23 ALFA-oferta pracy 39
24 Życzenia z okazji MDP i DP 357
25 Oferta pracy-Drewnica 69
26 III Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarek Medycyny Szkolnej 75
27 Nabór na kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne 143
28 Gratulacje 61
29 Nowy IBUK Libra 28
30 Wytyczne dot. organizacji szczepień przeciwko COVID-19 91
31 Samorząd pielęgniarek i położnych świętuje 30-lecie 77
32 Uchwała Nr 464/VII/2021 NRPiP z dn.19.04.2021 r. w sprawie obchodów Jubileuszu 30-lecia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych 37
33 webinar Rola i wpływ pielęgniarki na powrót pacjenta do AOS 42
34 Bezpłatne test wiedzy dla pielęgniarek i położnych 40
35 XXX – lecie Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 1056
36 Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 115
37 Korespodnecja z MZ dot. wyceny porady pielęgniarki POZ i położnej POZ 55
38 Ankieta "Pielęgniarki i pielęgniarze wobec wirusa SARS-CoV-2 - problemy i wyzwania" 47
39 Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration EMBA dla Pielęgniarek i Położnych 49
40 XV Ogólnopolska Konferencja Położniczo-Neonatologiczno-Pediatryczna 52
41 SOS-bezpłatna pomoc psychologiczna dla pielęgniarek i położnych 148
42 Stanowisko nr 50 NRPiP z dnia 24 marca 2021 123
43 Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Z dnia 24 marca 2021 r. W sprawie wdrożenia systemu kontroli jakości Środków biobójczych, które trafiają na rynek 94
44 Szpital Południowy w Warszawiw poszukuje pielęgniarek do pracy 160
45 Stanowisko nr 49 Prezydium NRPiP z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 134
46 Bezpłatne środki ochrony osobistej oraz do dezynfekcji dla pielęgniarek i położnych 45
47 Badanie pracy pielęgniarek i położnych 140
48 ANKIETA DOT. COVID-19 101
49 Korespondencja dot. sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 108
50 NZOZ Alfa Szpital Rehabilitacyjny imienia lek. med. Bronisławy Dulkiewicz w Krynicy-Zdroju-oferty pracy 136
51 Stanowisko Zespołu Konsultantów z dnia 19 stycznia 2021 roku dotyczące obsady pielęgniarskiej w opiece nad pacjentem podczas prowadzenia ECMO 143
52 List otwarty Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z 2 lutego 2021 r. 144
53 Stanowisko konsultantów krajowych: medycyny rodzinnej, chorób zakaźnych oraz anestezjologii i intensywnej terapii we współpracy z Radą Medyczną przy Premierze RP z dnia 01.02.2021 137
54 Położna na medal - wyniki 7. edycji konkursu 131
55 Webinar „Wykorzystanie gotowych zestawów do procedur zabiegowych na Bloku Operacyjnym” 158
56 Możliwość weryfikacji PWZ 157
57 Ogólnopolski Program Leczenia Ran – Kursy dla pielęgniarek i położnych – rozpoczęcie rejestracji 165
58 Nabór na kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne w Chełmie - 2021 rok 130
59 Uchwała nr 123/VII/20 ORPiP w Chełmie z sprawie ustanowienia specjalnej jednorazowej zapomogi z tytułu ciężko przebytej choroby COVID-19 Członka OIPiP w Chełmie 201
60 Oferta INTER dla środowiska medycznego w związku z pandemią 155
61 Stanowisko w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji o szczepionkach przeciw COVID-19 oraz testach PCR wykrywających SARS-CoV-2 z dnia 4 stycznia 2021 roku 114
62 SOS – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE 114
63 Wpływ zagrożenia COVID-19 na psycho-społeczne funkcjonowanie pielęgniarek aktywnych zawodowo-ankieta 146
64 LIST OTWARTY DO PREZYDENTA RP 119
65 Zgłoszenia pracowników sektora ochrony zdrowia na szczepienia przeciw COVID-19. Skorzystaj z formularza on-line 170
66 Komunikat ZUS w sprawie Zasiłku chorobowego na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych 170
67 Ministrerstwo Zdrowia: Komunikat dotyczący szczepień personelu medycznego i niemedycznego przeciw COVID–19 w szpitalach węzłowych 196
68 Rozporządzenie w spr. OWU gwarantujące kontynuację wypłaty środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych 135
69 Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 144
70 Procedura w przypadku wystąpienia choroby zawodowej przygotowana przez Kancelarię Prawną Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie 171
71 Z żałobnej karty ... 168
72 Z żałobnej karty ... 197
73 Stanowisko nr 48 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa pacjentów przebywających w szpitalach psychiatrycznych oraz zatrudnionych tam pielęgniarek w czasie epidemii SARS-CoV-2 134
74 Stanowisko nr 47 NRPiP z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie uregulowania statusu zawodu opiekuna medycznego oraz jego kompetencji zawodowych 150
75 Stanowisko Nr 46 NRPiP z dnia 8 grudnia 2020 roku 141
76 Stanowisko nr 45 NRPiP z dnia 8 grudnia 2020 r. 142
77 Pielęgniarki i położne mówią dość! 136
78 List otwarty Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Pacjentów oraz Członków Samorządu Pielęgniarek i Położnych 131
79 PORADNIK dotyczący zmian prawnych, związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej począwszy od 29 listopada 2020 r. 147
80 Korespondencja dotycząca prawa pielęgniarek i położnych oraz innych grup zawodów medycznych do zasiłku chorobowego w wymiarze 100% podstawy wymiaru zasiłku wypłacanego za każdy miesiąc niezdolności do pracy 152
81 Wyniki badań Pielęgniarek i zachęta do kolejnych 145
82 Rehabilitacja po COVID-19 176
83 Stanowisko z dnia 18.11.2020 roku w sprawie wzmocnienia roli pielęgniarek w strategii walki z pandemią Covid -19 168
84 Korespondencja w sprawie podjętych działań przez NFZ w celu wdrożenia polecenia MZ 178
85 Korespondencja w sprawie braku wydania zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wyceny porady pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej i porady położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej 132
86 Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie środków ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych 171
87 Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie zmiany warunków realizacji świadczeń opieki pielęgniarskiej nad pacjentami obłożnie, przewlekle i terminalnie chorymi leczonymi w ramach opieki długoterminowej domowej oraz opieki paliatywno – hospic 161
88 Rozpoczęcie naboru na kursy kwalifikacyjne na terenie OIPiP w Chełmie 207
89 Ankieta – Zawód Pielęgniarki/Pielęgniarza a pandemia koronawirusa 201
90 Wsparcie psychologiczne dla pielęgniarek,położnych, pielęgniarzy 204
91 Pomoc w zaopatrzenie dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 195
92 WYTYCZNE KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH MAJĄCYCH STYCZNOŚĆ Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ SARS-CoV-2 160
93 Aktualności Centrali NFZ - Zmiany w dodatku covidowym dla medyków: jest wyższy i dostanie go dodatkowy personel 191
94 APEL PREZESÓW SAMORZĄDÓW ZAWODÓW MEDYCZNYCH z dnia 30 października 2020 r. do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów w sprawie działań Państwa w zakresie ochrony zdrowia w czasie epidemii 182
95 Stanowisko Nr 44 Prezydium NRPiP z dnia 30.10.2020 r. w sprawie propozycji zmiany zapisów polegających na uchyleniu przepisów przyznających 100% dodatku do wynagrodzenia wszystkim osobom wykonującym zawody medyczne, które realizują świadczenia zdr 149
96 Uchwała Nr 408/VII/2020 NRPiP z dnia 15.10.2020 r. w sprawie zaliczenia pielęgniarkom i położnym okresu wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej w trybie art. 26b ust 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (...) na poczet przeszkolenia 140
97 zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych POZ - aktualizacja z dnia 23.10.2020 143
98 Rekrutacja kadry medycznej do szpitala tymczasowego w Lublinie 178
99 Włącz się do walki z koronawirusem – oferta pracy w Szpitalu Narodowym 197
100 Korespondencja z MZ w sprawie stanowiska NRPiP dotyczących bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla personelu medycznego oraz zwiększenia uprawnień pielęgniarek do kwalifikacji do szczepień przeciwko grypie u dorosłych 191
 
Strona 1 z 4