Przydatne linki

Email Drukuj PDF

Administracja Państwowa

* Prezydent RP www.prezydent.pl
* Kancelaria Prezesa Rady Ministrów www.kprm.gov.pl
* Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl
* Państwowa Inspekcja Pracy www.pip.gov.pl
* Rzecznik Praw Obywatelskich www.brpo.gov.pl
* Trybunał Konstytucyjny www.trybunal.gov.pl
* Sejm RP www.sejm.gov.pl
* Senat RP www.senat.gov.pl
* Ministerstwo Zdrowia www.mz.gov.pl
* Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych www.ckppip.edu.pl
* Ministerstwo Edukacji Narodowej http://www.men.gov.pl
* Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl
* Ministerstwo Finansów www.mofnet.gov.pl
* Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl
* Urząd Komitetu Integracji Europejskiej www.ukie.gov.pl
* Naczelna Izba Lekarska www.nil.org.pl

Samorząd Zawodowy

* Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych www.nipip.pl

Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej www.oipip-bp.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku www.oipip.bialystok.pl
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych http://www.boipip.org.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy www.oipip.bydgoszcz.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w
Ciechanowie www.oipipciechanow.com.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie www.oipip.czestochowa.prv.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu http://oipip.elblag.pl/
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku www.oipip.gda.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim www.oipip.gorzow.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze www.oipip.jgora.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu www.oipip.kalisz.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach www.izbapiel.katowice.pl
świętokrzyska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych www.sipip.kielce.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie www.oipip.konin.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie www.oipip-koszalin.org
Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych www.moipip.org.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie www.oipip.krosno.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lesznie www.oipipleszno.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie www.oipip.lublin.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w łomży www.oipip.lomza.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w łodzi www.oipp.lodz.pl
Nowosądecka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych www.bip.noipip.iap.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie www.oipip.olsztyn.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu www.oipip.opole.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce www.oipip.ostroleka.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Pile http://www.oipip.pila.pl/
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego www.oipip.plocknet.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu www.oipip-poznan.pl
Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych www.oipip-przeworsk.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu http://www.orpip.radom.pl/
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie www.oipip.rzeszow.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach www.oipip.siedlce.ikk.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej http://www.oipipsieradz.pl/
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku www.oipip.slupsk.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach www.oipip-suw.osti.pl
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych www.sipip.szczecin.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie www.oipiptarnow.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu www.oipip.torun.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu www.oipip.walbrzych.pl
Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych www.woipip.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku www.izbapiel.wloclawek.pl
Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu www.doipip.wroc.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zamościu www.oipip.eu
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze www.oipip.zgora.pl


Inne

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych www.pspp.eu