Zjazd

 

Z J A Z D

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV2 Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie stwierdza bark możliwości zwołania i przeprowadzenia XXXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Chełmie.

Nowy termin Zjazdu zostanie uchwalony po ogłoszeniu zakończenia stanu epidemii na obszarze RP, o czym niezwłocznie powiadomimy.

 

Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Chełmie
/-/ Izabella Chałaj