Komunikat-zmiana terminu Okręgowego Zjazdu

OIPiP.000.1.2020

Chełm, dnia 12 marca 2020 r.

 

 

Szanowni Delegaci
na XXXV OZSWPiP
w Chełmie


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie informuję, że XXXV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Pielęgniarek i Położnych w Chełmie nie obędzie się w planowanym terminie tj. 27 marca 2020 r.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w porozumieniu z Ministrem Zdrowia w dniu 11 marca 2020 r. podjęła Uchwałę Nr 387/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie zmiany Uchwały nr 360/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położonych z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie kalendarza wyborczego.

Podstawą zmiany kalendarza wyborczego do okręgowych organów samorządu zawodowego oraz do krajowych organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych jest zaistnienie ekstraordynaryjnej sytuacji wynikającej z zagrożenia rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 i koniecznością wprowadzenia szczególnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego.

W związku z powyższym obecnie nie jest możliwe wyznaczenia terminu XXXV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Pielęgniarek i Położnych w Chełmie.

Po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej związanej z wirusem SARS CoV-2 Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie poinformuje Pana/Panią o wyznaczonym terminie zjazdu zgodnie z kalendarzem wyborczym określonym w ww. uchwale.

 

Z poważaniem,


Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Chełmie
/-/ Izabella Chałaj

 

 


Uchwała Nr 387/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 360/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kalendarza wyborczego

Pismo Ministra Zdrowia w  kwestii przełożenia terminów Zjazdów