Instrukcja założenia konta w SMK

W przypadku pielęgniarek i położnych które do tej pory nie informowały okręgowej izby pielęgniarek i położnych o zmianach w swoich danych np. o odbytych szkoleniach, należy do okręgowej izby przesłać wniosek aktualizacyjny (wraz z kserokopiami zaświadczeń i dyplomów), co pozwoli zaakceptować wniosek w systemie SMK bez konieczności przychodzenia do OIPiP, dotyczy to tylko wniosków o modyfikację uprawnień składanych za pomocą podpisu kwalifikowanego lub e-puap. Prosimy poinformować OIPiP o wysłaniu wniosku aktualizacyjnego, wówczas wniosek o modyfikację uprawnień nie zostanie odrzucony. W przypadku wniosku papierowego zasada ta nie obowiązuje i konieczne jest pojawienie się w OIPiP.

Należy wejść na stronę https://smk.ezdrowie.gov.pl/ i kliknąć załóż konto

Założenie konta w SMK -Instrukcja