Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie

Skład osobowy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie VIII Kadencji:

Przewodnicząca ORPiP  - Izabella Chałaj
Wiceprzewodnicząca ORPiP - Ewa Piskała
Wiceprzewodnicząca ORPiP - Beata Żółkiewska
Sekretarz ORPiP - Agata Król
Skarbnik ORPiP - Renata Kruk
Członek ORPiP - Agnieszka Adamiak
Członek ORPiP - Ewa Chałaj-Czerniak
Członek ORPiP - Jacek Kozioł
Członek ORPiP - Iwona Łoś
Członek ORPiP - Weronika Michalska
Członek ORPiP - Dorota Pietraszewska