Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie

Skład osobowy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie VIII Kadencji:

Przewodnicząca ORPiP  - Izabella Chałaj
Wiceprzewodnicząca ORPiP - Ewa Piskała
Wiceprzewodnicząca ORPiP - Beata Żółkiewska
Sekretarz ORPiP - Agata Król
Skarbnik ORPiP - Renata Kruk
Członek ORPiP - Agnieszka Adamiak
Członek ORPiP - Ewa Chałaj-Czerniak
Członek ORPiP - Jacek Kozioł
Członek ORPiP - Iwona Łoś
Członek ORPiP - Weronika Michalska
Członek ORPiP - Dorota Pietraszewska

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie

Skład osobowy Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie VIII Kadencji:

Przewodnicząca ORPiP - Izabella Chałaj 
Wiceprzewodnicząca ORPiP - Ewa Piskała
Wiceprzewodnicząca ORPiP - Beata Żółkiewska
Sekretarz ORPiP - Agata Król
Skarbnik ORPiP - Renata Kruk
Członek Prezydium ORPiP - Agnieszka Adamiak

Pełnomocnicy ORPiP w Chełmie

Pełnomocnicy ORPiP w Chełmie VIII Kadencji:

* z terenu Chełma i powiatu chełmskiego:
- Bożena Głaz


 * z terenu Krasnegostawu i powiatu krasnostawskiego:
- Barbara Kowalik

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Chełmie

Skład osobowy Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Chełmie VIII Kadencji:

Przewodnicząca OSPiP - Bożena Głaz
Wiceprzewodnicząca OSPiP - Anetta Szepel
Wiceprzewodnicząca OSPiP - Joanna Czuba
Sekretarz OSPiP - Elżbieta Pawlikowska
Członek OSPiP - Bogumiła Gnaś
Członek OSPiP - Joanna Mazurek
Członek OSPiP - Ewa Surma

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dyżury Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Chełmie:

pierwsza środa miesiąca w godzinach 13:00 - 15:00

dyżur telefoniczny 82 565 43 73

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie VIII Kadencji:

Katarzyna Zdolska

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie VIII Kadencji:

- Beata Bornus-Chmielewska
- Iwona Chudoba
- Marzanna Niewęgłowska
- Elżbieta Sokołowska

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyżury Okręgowego Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie:

pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 13:00 - 14:00
trzeci czwartek miesiąca  w godzinach 14:00  15:00
dyżur telefoniczny 82 565 43 73

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Skład osobowy Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Chełmie VIII Kadencji:

Przewodnicząca OKR - Teresa Pawelec
Wiceprzewodnicząca OKR - Małgorzata Sitarz
Sekretarz OKR - Anna Ostrowska
 

Delegaci na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Delegaci na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych:

- Izabella Chałaj

- Beata Żółkiewska