Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie

Skład osobowy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie:

Przewodnicząca ORPiP  - Izabella Chałaj
Wiceprzewodnicząca ORPiP - Barbara Kowalik
Wiceprzewodnicząca ORPiP - Ewa Piskała
Sekretarz ORPiP - Beata żółkiewska 
Skarbnik ORPiP - Jacek Kozioł
Członek ORPiP - Bernarda Mrozek
Członek ORPiP - Iwona Chudoba
Członek ORPiP - Małgorzata Danilczuk
Członek ORPiP - Iwona Domańska
Członek ORPiP - Ela Kondrat
Członek ORPiP - Grażyna Podgórniak

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie

Skład osobowy Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie:

Przewodnicząca ORPiP - Izabella Chałaj 
Wiceprzewodnicząca ORPiP - Kowalik Barbara
Wiceprzewodnicząca ORPiP - Piskała Ewa
Sekretarz ORPiP - Beata żółkiewska
Skarbnik ORPiP - Jacek Kozioł
Członek Prezydium ORPiP - Bernarda Mrozek

Pełnomocnicy ORPiP w Chełmie

Pełnomocnicy ORPiP w Chełmie:

* z terenu Chełma i powiatu chełmskiego:

- Bożena Głaz

- Regina Olchowska

- Ewa Siwek

- Elżbieta Sokołowska

- Anetta Szepel

- Krystyna Szpak - Lipińska

- Jolanta Tomaszewska

 

* z terenu Krasnegostawu i powiatu krasnostawskiego:

 

- Grażyna Biernat

- Teresa Basińska

- Marianna Szpak

- Krystyna Ziółkowska

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Chełmie

Skład osobowy Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Chełmie:

Przewodnicząca OSPiP - Renata Kruk
Wiceprzewodnicząca OSPiP - Wójcik Jadwiga
Sekretarz OSPiP - Beata Surowiecka
Członek OSPiP - Barbara Basa
Członek OSPiP - Bożena Głaz
Członek OSPiP - Grażyna Biernat
Członek OSPiP - Krystyna Sawicka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dyżury Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Chełmie:

pierwsza środa miesiąca w godzinach 13:00 - 15:00
trzeci wtorek miesiąca  w godzinach 08:00  10:00
dyżur telefoniczny 82 565 43 73

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Skład osobowy Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Chełmie:

Przewodnicząca OKR - Teresa Pawelec
Wiceprzewodnicząca OKR - Małgorzata Sitarz
Sekretarz OKR - Anna Pazyna
Członek OKR