Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Stanowisko nr 56 Prezydium NRPiP z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zwiększenia wartości rocznej stawki kapitacyjnej oraz ceny jednostkowej jednostek rozliczeniowych za realizację świadczeń pielęgniarki podstawowej oraz pielęgniarki szkolnej 246
Ruszają konferencje „Postępowanie z raną przewlekłą”. Prezes NRPiP: „W pracy pielęgniarki aktualizowanie wiedzy jest niezbędne” 287
Nabór na pełnopłatne kursy w Chełmie w 2022 roku 296
Migrena - ogólnopolskie badanie naukowe 351
Dodatki covidowe-pismo do Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości interpretacyjnych polecenia Ministra Zdrowia w sprawie wypłaty dodatków covidowych wraz z odpowiedzią 351
Obowiązkowe szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 dla pracowników wykonujących zawody medyczne 266
Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie środków ochrony indywidualnej pracowników wykonujących czynności dla których ocena ryzyka wykazuje potencjalne narażenie zawodowe na SARS-CoV-2 289
Raport Fundacji Rodzić po Ludzku z monitoringu oddziałów położniczych pn. Opieka okołoporodowa podczas pandemii COVID-19 w świetle doświadczeń kobiet i personelu medycznego 289
Biuletyn Informacyjny V-XII 2021 roku 334
Z DNIEM 23 LISTOPADA 2021 R. WCHODZI W ŻYCIE NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 27 SIERPNIA 2021 R. W SPRAWIE METODY ZAPOBIEGANIA GRYPIE SEZONOWEJ W SEZONIE 2021/2022 373