Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Informacja w sprawie stosowania nowych wzorów dokumentów prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, prawa wykonywania zawodu położnej, ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz ograniczonego prawa wykonywania zawodu położnej 424
Komunikat Ministra Zdrowia ws. prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej 388
Uchwała Nr 560/VIIP/2022 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej 376
Zarządzenie 79/2022/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.06.2022 w/s warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju poz 353
Informacja o wdrożeniu nowej wersji Systemu Minitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) 378
Apel do władz: Opieka długoterminowa jest na skraju przepaści! 413
Stanowisko nr 61 PNRPiP z dnia 7.06.2022 r. w sprawie projektu rozporządzenia MZ zmieniającego rozp. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innychniż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika med. 311
Stanowisko nr 60 Prezydium NRPiP z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie zabezpieczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania 355
Pismo MZ o podejmowanych działaniach, ukierunkowanych na poprawę warunków pracy i płacy 423
Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych 414