Pokaż # 
Tytuł Odsłony
KOMUNIKAT CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 379
Pytania i odpowiedzi dot. wynagrodzeń pielęgniarek i położnych po 1 lipca 2022 438
Informacje dotyczące najniższego wynagrodzenia pielęgniarek/położnych 471
Stanowisko nr 62 Prezydium NRPiP z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zaleceń i wytycznych w sprawie sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach po 1 lipca 2022 r. 425
Zaproszenie na szkolenie pt. Wspieranie zdrowia psychologicznego dzieci oraz pierwsza pomoc psychologiczna dla rodzin uchodźczych z najmłodszymi dzieci" 437
pismo NRPiP wystosowane do Ministra Zdrowia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektóry 467
Projekt POWER - szkolenie online dla lekarzy, pielęgniarek i położnych POZ 481
XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla pielęgniarek i położnych operacyjnych „365 plus 1 dzień wokół pielęgniarstwa operacyjnego” 7 października 2022 roku Katowice 413
VI Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarstwa Operacyjnego w Onkologii „ Pielęgniarstwo operacyjne – profesjonalny projekt multidyscyplinarny” 15 - 16 września 2022 r. Poznań 384
Zofia Małas o nowym wzorze PWZ 394