Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Uchwała Nr 560/VIIP/2022 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej 249
Zarządzenie 79/2022/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.06.2022 w/s warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju poz 242
Informacja o wdrożeniu nowej wersji Systemu Minitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) 279
Apel do władz: Opieka długoterminowa jest na skraju przepaści! 282
Stanowisko nr 61 PNRPiP z dnia 7.06.2022 r. w sprawie projektu rozporządzenia MZ zmieniającego rozp. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innychniż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika med. 221
Stanowisko nr 60 Prezydium NRPiP z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie zabezpieczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania 253
Pismo MZ o podejmowanych działaniach, ukierunkowanych na poprawę warunków pracy i płacy 303
Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych 319
Bezpłatne szkolenia dla pracowników podmiotów leczniczych w ramach programu Ministerstwa Zdrowia 354
IV Ogólnopolski Kongres Pielęgniarek i Położnych POZ 362