Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie środków ochrony indywidualnej pracowników wykonujących czynności dla których ocena ryzyka wykazuje potencjalne narażenie zawodowe na SARS-CoV-2 489
Raport Fundacji Rodzić po Ludzku z monitoringu oddziałów położniczych pn. Opieka okołoporodowa podczas pandemii COVID-19 w świetle doświadczeń kobiet i personelu medycznego 486
Biuletyn Informacyjny V-XII 2021 roku 554
Z DNIEM 23 LISTOPADA 2021 R. WCHODZI W ŻYCIE NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 27 SIERPNIA 2021 R. W SPRAWIE METODY ZAPOBIEGANIA GRYPIE SEZONOWEJ W SEZONIE 2021/2022 548
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje o nowych zasadach rozliczania dodatków covidowych 602
Zalecenia organizacyjne dotyczące prowadzenia grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania w szkołach podstawowych w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. z dn. 23 lutego 2021 r. 548
Zalecenia organizacyjne dotyczące szczotkowania zębów u dzieci w przedszkolach w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 z dn. 22.10.2021r. 629
Stanowisko KK w dziedzinie pediatrii z dnia 03.11.2021 dotyczące podawania iniekcji u dzieci w wieku 0-18 lat 521
Opinia KK dotycząca podawania leków drogą domięśniową u dzieci w warunkach domowych lub ambulatoryjnych 555
Korespondencja w sprawie zaleceń dotyczących realizacji przez pielęgniarki POZ świadczeń zdrowotnych u pacjenta z COVID-19, w zakresie przewożenia odpadów medycznych 474