Raport Fundacji Rodzić po Ludzku z monitoringu oddziałów położniczych pn. Opieka okołoporodowa podczas pandemii COVID-19 w świetle doświadczeń kobiet i personelu medycznego

Szanowni Państwo,

 

przekazujemy Państwu najnowszy raport Fundacji Rodzić po Ludzku z monitoringu oddziałów położniczych pn. Opieka okołoporodowa podczas pandemii COVID-19 w świetle doświadczeń kobiet i personelu medycznego. Raport jest dostępny na stronie Fundacji: https://www.rodzicpoludzku.pl/images/FRPL_RAPORT_2021.pdf.

Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w badaniu. W raporcie zawarłyśmy informacje na temat doświadczeń okołoporodowych zebrane od ponad 10 tys. kobiet rodzących w czasie pandemii COVID-19, a także od personelu medycznego sprawującego opiekę nad kobietami i dziećmi w czasie pandemii oraz od dyrektorów szpitali. W raporcie zawarłyśmy też analizę sytuacji prawnej dotyczącej zarządzania opieką okołoporodową w czasie pierwszego roku pandemii, a także główne wnioski oraz nasze rekomendacje również dla szpitali. 

Wyniki badania personelu medycznego pokazały, że zapewnienie kobietom bezpieczeństwa medycznego oraz dokładanie starań, żeby w czasie pandemii zapewnić opiekę okołoporodową na jak najlepszym poziomie, odbyło się w dużej mierze kosztem położnych i lekarzy. Personel medyczny wziął na siebie olbrzymi wysiłek sprostania pracy w sytuacji chaosu, braku bezpieczeństwa, niepewności i stresu. Osoby zarządzające placówkami medycznymi niejednokrotnie były pozostawione same sobie, najczęściej starając się zapewnić ciągłość opieki i stworzyć odpowiednie procedury bezpieczeństwa. 

Z kolei wyniki badania kobiet pokazały, że pomimo sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazła się ochrona zdrowia, część zapisów obowiązującego od 10 lat Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej była respektowana. W porównaniu z danymi sprzed okresu pandemii (vide: Raport Fundacji z 2018 r.) wyraźnie widać, że z roku na rok w szpitalach i na oddziałach położniczych Standard jest coraz lepiej realizowany. Poprawia się dostępność do procedur, aktywność w porodzie, możliwość jedzenia i picia w trakcie porodu, możliwość kontaktu skóra do skóry z dzieckiem po narodzinach, udzielanie wsparcia w karmieniu piersią. Poprawia się sposób komunikacji personelu z kobietami, coraz bardziej przestrzegane jest prawo kobiet do informacji i decydowania, do wyrażenia zgody na wykonanie określonych czynności czy zabiegów. Ponad 70% kobiet ocenia dobrze lub bardzo dobrze opiekę w szpitalu, w którym urodziły i wybrałyby ten szpital ponownie. 

Jednocześnie badanie kobiet rodzących w pandemii pokazało, że w szpitalach nadal dochodzi do nadużyć i przemocy położniczej, a w czasie pandemii część praw kobiet ze względów epidemiologicznych była ograniczana, jak np. prawo do porodów rodzinnych. 

To dzięki ogromnej pracy i wysiłkowi położnych i lekarzy, dla dziesiątek tysięcy kobiet poród pomimo pandemii był ważnym, pozytywnym i wzmacniającym doświadczeniem. Jako Fundacja składamy podziękowania dla wszystkich osób, które dołożyły i dokładają starań, żeby kobiety mogły urodzić po ludzku w czasie pandemii.