VII Ogólnopolska Konferencja Pełnomocników ds. Jakości w Ochronie Zdrowia

VII Ogólnopolska Konferencja Pełnomocników ds. Jakości w Ochronie Zdrowia

Warszawa, 9 - 10 grudnia 2021 r.

 

  • „Bezpieczeństwo pacjenta w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych” - dr n. med. Monika Sadowska, Naczelnik Departamentu Postępowań Wyjaśniających, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  • „Jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych z perspektywy praw pacjenta” - dr n. pr. Agnieszka Kowalska, Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • „Prowadzenie przez szpitale wewnętrznego systemu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa” - dr Brygida Kondracka, Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania SP ZOZ MSWiA z W-MCO Olsztyn
  • „Projekty poprawy jakości – jak wykorzystywać istotne zdarzenia związane z hospitalizacją” - Anna Hyży Topolewska, lekarz, specjalista radioterapii onkologicznej. specjalista onkologii klinicznej, MBA w Ochronie Zdrowia. Wizytator CMJ w Ochronie Zdrowia, kierownik Poradni Onkologicznej Szpitale Pomorskie Sp z o.o. w Gdyni
  • „Czy czekają nas nowe standardy akredytacyjne” – Michał Bedlicki, Zastępca Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości
  • „Pozasądowy tryb dochodzenia roszczeń przez pacjenta” - dr n. prawnych Anna Augustynowicz, adiunkt w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Zajmuje się problematyką odpowiedzialności prawnej personelu medycznego oraz prawami pacjenta i prawami personelu medycznego. Autorka szeregu publikacji w tym zakresie
  • „Obligatoryjny system raportowania zdarzeń niepożądanych – poprawa bezpieczeństwa czy nowy obowiązek?” - dr n. med. Sylwia Marczewska, adiunkt Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego oraz Studiów Doktoranckich w zakresie Zarządzania w Ochronie Zdrowia Wydziału Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa medycznego w szpitalnej opiece zdrowotnej. Wizytator

 

Pełny program szkolenia, formularz zgłoszeniowy oraz informacje organizacyjne dostępne na stronie internetowej: kliknij TUTAJ.