Ankieta pracy magisterskiej na temat "Ocena wypalenia zawodowego i odporności na stres wśród personelu pielęgniarskiego sal operacyjnych."

Dzień dobry.
Szanowni Państwo.
Nazywam się Bożena Tyda.  Jestem studentką Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na wydziale Nauk  o Zdrowiu, kierunek Pielęgniarstwo.
Przygotowuję się do napisania i obrony pracy magisterskiej na temat "Ocena wypalenia zawodowego i odporności na stres wśród personelu pielęgniarskiego sal operacyjnych."
Zwracam się z prośbą o udostępnienie na stronie Okręgowej  Izby Pielęgniarek i Położnych autorskiego kwestionariusza ankiety w celu pozyskania respondentów do opracowania oraz napisania pracy magisterskiej.
Jako praktykująca pielęgniarka, proszę o koleżeńską pomoc. Państwa odpowiedzi pozwolą mi na rzetelne napisanie pracy w  jakże ważnym dla nas temacie.
Z poważaniem.
Bożena Tyda
Wydział Nauk o Zdrowiu.
Kierunek Pielęgniarstwo

Gdański Uniwersytet Medyczny