Informacja o odbiorze tabletów dla uczestników kursów z projektu realizowanych przez PANS w Chełmie

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie


zaprasza pielęgniarki, położne, pielęgniarzy – uczestników bezpłatnych kursów

organizowanych przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Chełmie:

- Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

- Resuscytacja krążeniowo – oddechowa

- Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie

- Pielęgnowanie pacjenta wentylowanego mechanicznie

 

po odbiór tabletów w Biurze Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych w Chełmie, ul. Obłońska 20,
po okazaniu dowodu osobistego i kopii zaświadczenia o ukończonym kursie.

 

Kursy realizowane były w ramach projektu wsparcie kształcenia podyplomowego
pielęgniarek i położnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
nr POWR.07.01.00-00-0004/22.