Nowy podręcznik "Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Wybrane zagadnienia"

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że na rynku wydawniczym ukazało się II wydanie podręcznika pt. „Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Wybrane zagadnienia” pod redakcją dr n.med. Krystyny Piskorz-Ogórek i prof. dr hab. Macieja Kaczmarskiego. To drugie wydanie podręcznika o tym samym tytule z 2014 roku, w którym zaktualizowano treści, rozszerzono zakres tematyczny i dostosowano treści do standardów kształcenia studentów pielęgniarstwa oraz programów specjalizacji dla pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego. Postawą zaproponowanych treści tematycznych była analiza standardów kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo, studiów pierwszego i drugiego stopnia pielęgniarstwa oraz doświadczenie kliniczne i dydaktyczne autorów w kształceniu studentów. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do studentów pielęgniarstwa.

 

Przedmowa

„Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Wybrane zagadnienia” to drugie wydanie podręcznika o tym samym tytule z 2014 r., w którym zaktualizowano poprzednie treści, rozszerzono zakres tematyczny i dostosowano treści do standardów kształcenia studentów pielęgniarstwa oraz programu specjalizacji dla pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego.

Podstawą zaproponowanych treści tematycznych była analiza standardów kształcenia dla kierunków pielęgniarskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia pielęgniarstwa oraz doświadczenie kliniczne i dydaktyczne autorów w kształceniu studentów.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do studentów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu, pielęgniarek pracujących w oddziałach dla dzieci, w środowisku nauczania i wychowania oraz w podstawowej opiece zdrowotnej. Treści zawarte w podręczniku zainteresują również osoby sprawujące profesjonalną opiekę nad dziećmi, np. pracowników socjalnych, psychologów, logopedów i terapeutów uczestniczących w procesie ich leczenia.

W publikacji opisano postępowanie pielęgniarskie w wybranych chorobach oraz różnych zaburzeniach zdrowotnych u pacjentów pediatrycznych. Każdy rozdział kliniczny dotyczy specyfiki chorób istotnych w pediatrii, ich epidemiologii, etiologii, objawów, diagnostyki oraz metod leczenia, a także zawiera pojęcia kliniczne związane z leczeniem.

Dodatkowo w podręczniku są zawarte rozdziały dotyczące wybranych diagnoz i interwencji pielęgniarskich u pacjentów w wybranych chorobach wieku rozwojowego.

Diagnozy pielęgniarskie i interwencje opracowano na podstawie klasyfikacji NANDA

International (NANDA-I, 2007), wyniki opieki NOC (Nursing Outcomes Classification) oraz interwencje działań pielęgniarskich NIC (Nursing Interventions Classification).

 

Różnica pomiędzy diagnozą lekarską a pielęgniarską polega na tym, że:

  1. Diagnoza lekarska skoncentrowana jest na jednostce chorobowej, natomiast interwencje lekarskie mają na celu usunięcie przyczyny choroby.
  2. Diagnoza pielęgniarska skupia się na rozpoznaniu odpowiedzi, czyli reakcji pacjenta na chorobę, stres lub uraz, natomiast celem interwencji pielęgniarskich jest wyeliminowanie niekorzystnej reakcji pacjenta na chorobę.

W publikacji przedstawiono również zagadnienia związane z profilaktyką w pediatrii, epidemiologią, postępowaniem z pacjentem przy przyjęciu do szpitala, wpływem choroby na rozwój dziecka, przygotowaniem dzieci i rodziców do samoopieki oraz inne wybrane zaburzenia i problemy zdrowotne występujące w populacji wieku rozwojowego.

Publikacja podzielona jest na trzy części. W części pierwszej przedstawiono szczegółowe zagadnienia dotyczące zdrowia w populacji wieku rozwojowego i opieki nad dzieckiem (m.in. wybrane problemy demograficzne i epidemiologiczne wieku rozwojowego, profilaktyka w pediatrii, hospitalizacja jako sytuacja trudna, pielęgniarska ocena stanu zdrowia dziecka, racjonalne żywienie) oraz zagadnienia kliniczne, takie jak diagnoza i interwencje pielęgniarskie.

W części drugiej obejmującej 46 rozdziałów omówiono wybrane choroby i problemy wieku rozwojowego, począwszy od chorób zagrażających życiu i zdrowiu wcześniaków i noworodków, po liczne choroby i problemy zdrowotne, z którymi borykają się pacjenci, lekarze oraz pielęgniarki m.in. choroby: alergiczne skóry i układu oddechowego, układu pokarmowego, układu krążenia oraz wiele innych, niewymienionych chorób (szczegóły w spisie treści). Omawiane rozdziały uwzględniają nie tylko terapie stosowane w poszczególnych problemach zdrowotnych wieku rozwojowego, ale także wiele szczegółów obejmujących etiologię, epidemiologię i leczenie żywieniowe.

W trzeciej części obejmującej 9 rozdziałów opisane są zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży, w tym zaburzenia somatyczne, zaburzenia postawy, zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi oraz wiele innych zagadnień (szczegóły w spisie treści).

Istotną cechą publikacji jest jej zakres tematyczny, co decyduje o jej statusie jako podręcznika podstawowego do nauki przedmiotu pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, zarówno dla studentów pielęgniarstwa, jak i w realizacji kształcenia podyplomowego.

Autorzy mają nadzieję, że podręcznik będzie przydatny pielęgniarkom pracującym w oddziałach pediatrycznych, w placówkach oświatowych i opiekuńczych, w podstawowej opiece zdrowotnej, a także osobom sprawującym profesjonalną opiekę nad dziećmi takim jak pracownicy socjalni, psycholodzy, logopedzi, pedagodzy i inni terapeuci.

Dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek

Krajowy Konsultant w Dziedzinie

Pielęgniarstwa Pediatrycznego