Nieuczciwe praktyki wobec pielęgniarek i położnych systemu. NRPiP interweniuje u wojewodów

NRPiP zwróciła się do wszystkich 16 wojewodów w sprawie wyegzekwowania na podległych podmiotach leczniczych właściwej interpretacji przepisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, tj. objęcie pielęgniarek systemu, które posiadają tytuł specjalisty w określonej ustawowo dziedzinie pielęgniarstwa, współczynnikiem pracy 1,02 lub 1,29 zgodnie z nowelizacją ww. ustawy.