BEZPŁATNE KURSY SPECJALISTYCZNE W CHEŁMIE W 2023 R.

Bezpłatne kursy specjalistyczne!

 

Kursy realizowane są w ramach projektu wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr POWR.07.01.00-00-0004/22.

Informujemy, że w 2023 roku
w ramach ww. projektu planowane jest uruchomienie następujących
kursów specjalistycznych:

1. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
dla pielęgniarek i położnych;
Planowany termin rozpoczęcia - 14 stycznia 2023 r.

2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłych dla pielęgniarek i położnych;
Planowany termin rozpoczęcia - 01 luty 2023 r.

3. Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem
dla pielęgniarek;
Planowany termin rozpoczęcia - kwiecień 2023 r.

4. Wywiad i badania fizykalne dla pielęgniarek i położnych;
Planowany termin rozpoczęcia - maj 2023 r.

 

UWAGA!

NABÓR NA KURSY EKG I RKO JEST JUŻ W SYSTEMIE SMK

ORGANIZATOR KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W CHEŁMIE

Osoby zainteresowane prosimy o rejestrację

EKG - termin rozpoczęcia 14 stycznia 2023 r.

RKO - termin rozpoczęcia 01 lutego 2023 r.

Przypominamy, że osoby które już uczestniczyły w kursach w ramach ww. projektu nie mogą brać udziału w powyższych kursach

 

Każda pielęgniarka, położna

może uczestniczyć bezpłatnie w jednej wybranej edycji kursu specjalistycznego.