Nabór na pełnopłatny kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opiekiw Chełmie w 2023 roku


Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie
Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu


informuje, że prowadzi nabór na

pełnopłatny kurs kwalifikacyjny w dziedzinie

pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek

- miejsce szkolenia CHEŁM

Planowany termin rozpoczęcia - sierpień 2023 r.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się za pomocą systemu SMK
(nazwa planu w systemie: KK/T/PAIIO/CHEŁM)

Do zgłoszenia należy dołączyć scan zaświadczenia o zatrudnieniu dokumentujący co najmniej 6-miesięczy staż pracy w zawodzie.Informacje na temat szkolenia można uzyskać w Ośrodku tel. /15/ 823 28 80.

Jednocześnie informujemy, że do dnia ukończenia kursu uczestnicy zobowiązani są do przełożenia zaświadczenia o ukończeniu:
- kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
- kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego