Nabór na kursy specjalistyczne i kwalifikacyjny

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie

 

planuje zorganizować na terenie Chełma

odpłatne kursy specjalistyczne w zakresie:

Wykonania i interpretacji zapisu EKG u dorosłych
dla pielęgniarek i położnych

w termin rozpoczęcia koniec WRZEŚNIA 2021 r. 

 

Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych

w termin rozpoczęcia koniec PAŹDZIERNIKA 2021 r. 

 

ORAZ

odpłatny kurs kwalifikacyjny w zakresie:

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

w termin rozpoczęcia koniec PAŹDZIERNIKA 2021 r. 

 

 

Osoby zainteresowane kursem powinny złożyć wniosek na wybrany kurs poprzez System SMK.

Organizatorem kursów jest Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie
Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu