Nabór na kursy/szkolenia w Chełmie - 2021 rok

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Chełmie

 

w związku z pytaniami o możliwość zorganizowania kursów/szkoleń
w Chełmie

 

w poniżej przedstawiam ofertę Ośrodka Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie
Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu


Jednocześnie informuję, iż warunkiem zorganizowania danego kursu/szkolenia jest zebranie grupy min. 20 osób.
Koszt kursów/szkolenia uzależniony jest od ilości uczestników.

Osoby zainteresowane kursami/szkoleniem powinny złożyć wniosek na wybrany kurs poprzez System SMK.

 


Przewodnicząca ORPiP w Chełmie
/-/ Izabella Chałaj