Nabór na kursy - rozpoczęcie marzec 2021

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie

 

planuje zorganizować odpłatne następujące formy kształcenia podyplomowego na terenie Chełma:

 

- kurs kwalifikacyjny w dziedzinie:

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

termin rozpoczęcia: 30.03.2021 r.

- kursy specjalistyczny w zakresie:

Wykonanie i interpretacja zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych
termin rozpoczęcia: 16.03.2021 r.


Osoby zainteresowane kursami powinny złożyć wniosek na wybrany kurs poprzez System SMK.

Organizatorem kursów jest Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu