Dane z Rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe - ORPiP

                     Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie

                                            
                                               Lista jednostek wpisanych
               do Rejestru Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe
                                                Pielęgniarek i Położnych

 

Nazwa jednostki

Adres jednostki

Rodzaj kształcenia

Dziedzina kształcenia

Kod dziedziny

Data wpisu

Nursikom Jerzy Krukowski

ul. Wielewska 6/5
89-600 Chojnice

Kurs specjalistyczny

Ordynowanie leków i wypisywanie recept - część I

20029

2021-08-12

Fundacja Pretium z siedzibą we Wrocławiu

ul. Żeromskiego 62/2
50-312 Wrocław

Szkolenie specjalizacyjne

Pielęgniarstwo chirurgiczne

N10

2021-10-25

Fundacja Pretium z siedzibą we Wrocławiu

ul. Żeromskiego 62/2
50-312 Wrocław

Szkolenie specjalizacyjne

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze

N24

2021-10-25

Fundacja Pretium z siedzibą we Wrocławiu

ul. Żeromskiego 62/2
50-312 Wrocław

Szkolenie specjalizacyjne

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

N12

2021-10-25

Fundacja Pretium z siedzibą we Wrocławiu

ul. Żeromskiego 62/2
50-312 Wrocław

Szkolenie specjalizacyjne

Pielęgniarstwo internistyczne

N23

2021-10-25

Agencja Usług Oświatowych OMNIBUS sp. z o.o.

ul. Kościuszki 3 57-300 Kłodzko

Kurs specjalistyczny

Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie

20015

2021-11-03

Agencja Usług Oświatowych OMNIBUS sp. z o.o.

ul. Kościuszki 3 57-300 Kłodzko

Kurs specjalistyczny

Leczenie ran dla pielęgniarek

20004

2021-11-03

Agencja Usług Oświatowych OMNIBUS sp. z o.o.

ul. Kościuszki 3 57-300 Kłodzko

Kurs specjalistyczny

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 20008

2021-11-03

Agencja Usług Oświatowych OMNIBUS sp. z o.o.

ul. Kościuszki 3 57-300 Kłodzko

Kurs specjalistyczny

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 20041

2021-11-03

ProCogita Szkolenia Joanna Rydz

ul. Obornicka 83/16 51-114 Wrocław

Kurs specjalistyczny

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
20001

2022-01-27