Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie objęcia dodatkiem covidowym wszystkich pielęgniarek i położnych, które realizują świadczenia zdrowotne i sprawują opiekę nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2