Zalecenia organizacyjne dotyczące prowadzenia grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania w szkołach podstawowych w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

Zalecenia organizacyjne dotyczące prowadzenia grupowej profilaktyki fluorkowej
metodą nadzorowanego szczotkowania w szkołach podstawowych
w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 - POBIERZ