Aktualizacja kwestionariuszy wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciw COVID-19 (stan na 15 maja 2021 r.)

Aktualizacja kwestionariuszy wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciw COVID-19 (stan na 15 maja 2021 r.)

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 (aktualizacja z dnia 15.05.2021)
Pobierz wersję PDF
Pobierz wersję WORD

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 (wersja z dnia 15.05.2021)
Pobierz wersję PDF Pobierz wersję WORD