Ankieta "Pielęgniarki i pielęgniarze wobec wirusa SARS-CoV-2 - problemy i wyzwania"

Szanowna Pani Przewodnicząca/Szanowni Państwo,
zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie w mediach
elektronicznych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie linku
do ankiety, znajdującej się na platformie Google pod adresem

https://forms.gle/1etj7UtzEHacR9AL7

Ankieta ta jest częścią projektu badawczego pt. "Pielęgniarki i
pielęgniarze wobec wirusa SARS-CoV-2 - problemy i wyzwania",
zainicjowanego przez Zespół Naukowy z Zakładu Pielęgniarstwa i Zdrowia
Publicznego Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego, którego
pracami mam zaszczyt kierować.
Gorąco zachęcam do udziału w badaniu a także rozpowszechnienia
formularza w środkach masowego przekazu Izby, ponieważ zależy nam
zebraniu reprezentatywnych opinii oraz oddaniu rzeczywistych problemów i
wyzwań, z którymi na co dzień mierzy się środowisko pielęgniarskie,
aktywnie pracujące podczas trwającej pandemii.
Joanna Burzyńska
--
Z wyrazami szacunku
dr n. o zdr. Joanna Burzyńska
Zakład Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego
Instytut Nauk o Zdrowiu
Kolegium Nauk Medycznych UR
With kind regards
Joanna Burzyńska, PhD
Institute of Health Studies
Medical College of Rzeszów University