Informacja o ukazaniu się projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

czwartek, 11 stycznia 2018 10:47
Drukuj

2018-01-09

Szanowni Państwo- śWIADCZENIODAWCY

Informacja o ukazaniu się projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

w ramach opieki długoterminowej

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/projekty-zarzadzen/projekt-zarzadzenia-swiadczenia-pielegnacyjne-i-opiekuncze-w-ramach-opieki-dlugoterminowej,6503.html

mgr Małgorzata Sitarz

Wojewódzki Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych

i niepełnosprawnych

Tel.798705756