Nabór na kurs specjalistyczny w zakresie Szczepienia ochronne dla pielęgniarek w Chełmie - ZMIANA TERMINU

wtorek, 11 czerwca 2019 07:45
Drukuj

Uwaga!      Zmiana terminu rozpoczęcia kursu.

Osoby, które złożyły wniosek na kurs w Systemie - SMK z poprzednim terminem (rozpoczęcie od 18.06.2019 r.)
są automatycznie przepisane na zmieniony termin (rozpoczęcie od 11.07.2019 r.)
.


Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. ogłasza
nabór na kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne dla pielęgniarek w Chełmie.

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
miejsce realizacji - Chełm

Planowany termin rozpoczęcia: 11.07.2019 r.

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych,
postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP)
oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu
wynosi  80 godzin dydaktycznych, w tym:

Wnioski na szkolenia prosimy składać za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia https://smk.ezdrowie.gov.pl/

INFORMACJE O KURSIE pod nr telefonu 15 823 28 80 lub 15 823 23 23.