OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
konsultanci

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ NA LUBELSZCZYŹNIE DLA PIELĘGNIAREK

Email Drukuj PDF

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ NA LUBELSZCZYŹNIE DLA PIELĘGNIAREK

Wpływ świadczeń zdrowotnych ratujących życie i zdrowie u osób przewlekle chorych na jakość funkcjonowania w pielęgniarskiej opiece długoterminowej.

Termin Konferencji 17 PAŹDZIERNIK 2019 r. w godz.9.00 do 18.00.

Miejsce Konferencji Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie 22-100 Chełm, ul. Szpitalna 50.

 

Zaproszenie - pobierz

Karta zgłoszenia-pobierz

 

 
     

Informacja o ukazaniu się projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Email Drukuj PDF

2018-01-09

Szanowni Państwo- śWIADCZENIODAWCY

Informacja o ukazaniu się projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

w ramach opieki długoterminowej

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/projekty-zarzadzen/projekt-zarzadzenia-swiadczenia-pielegnacyjne-i-opiekuncze-w-ramach-opieki-dlugoterminowej,6503.html

mgr Małgorzata Sitarz

Wojewódzki Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych

i niepełnosprawnych

Tel.798705756

 


Strona 1 z 2