OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Nabór na kursy / szkolenia

Nabór na kurs specjalistyczny w zakresie Szczepienia ochronne dla pielęgniarek w Chełmie - ZMIANA TERMINU

Email Drukuj PDF

Uwaga!      Zmiana terminu rozpoczęcia kursu.

Osoby, które złożyły wniosek na kurs w Systemie - SMK z poprzednim terminem (rozpoczęcie od 18.06.2019 r.)
są automatycznie przepisane na zmieniony termin (rozpoczęcie od 11.07.2019 r.)
.


Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. ogłasza
nabór na kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne dla pielęgniarek w Chełmie.

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
miejsce realizacji - Chełm

Planowany termin rozpoczęcia: 11.07.2019 r.

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych,
postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP)
oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu
wynosi  80 godzin dydaktycznych, w tym:

  • zajęcia teoretyczne – 35 godzin,
  • zajęcia praktyczne – 45 godzin.

Wnioski na szkolenia prosimy składać za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia https://smk.ezdrowie.gov.pl/

INFORMACJE O KURSIE pod nr telefonu 15 823 28 80 lub 15 823 23 23.

 

Nabór na kursy specjalistyczne w Chełmie w 2019 roku

Email Drukuj PDF

U W A G A !!!


Rozpoczynamy nabór na kursy specjalistyczne w zakresie:

- sczepienia ochronne
dla pielęgniarek (koszt ok. 500 zł)

termin kształcenia: czerwiec/lipiec 2019 r. (po zebraniu się grupy)


Miejsce: Chełm

 


- resuscytacja krążeniowo-oddechowa
dla pielęgniarek i położnych (koszt ok. 500 zł)

termin rozpoczęcia: czerwiec/lipiec 2019 r. (po zebraniu się grupy)


Miejsce: Chełm

 


- wykonanie i interpretacja zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych (koszt ok. 500 zł)

termin rozpoczęcia: czerwiec/lipiec 2019 r. (po zebraniu się grupy)


Miejsce: Chełm

 

 

Osoby chętne na kursy MUSZĄ:

- zarejestrować się w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK)

- oraz złożyć wnioski na kurs w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK)

 

Brak konta i złożenia wniosku przez system SMK skutkuje uniemożliwieniem uczestnictwa kursie.

Instrukcje jak założyć konto i wnioskować na szkolenie/kurs znajdują się w zakładce: System Monitorowania Kształcenia (SMK).

Osoby chętne proszone są o składanie kart zgłoszeń w Biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie.


Przypominamy o możliwości skorzystania z refundacji kosztów kształcenia na zasadach określonych
w Regulaminie refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego
ponoszonych przez członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie.

 

System Monitorowania Kształcenia - obowiązek rejestracji

Email Drukuj PDF

System Monitorowania Kształcenia - obowiązek rejestracji

Wszystkie pielęgniarki/położne, które chcą wziąć udział w szkoleniach i kursach muszą zarejestrować się w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) oraz złożyć wnioski na wybrane szkolenie/kurs za jego pośrednictwem.

Brak konta i złożenia wniosku przez system SMK skutkuje uniemożliwieniem uczestnictwa w wybranych szkoleniach.

Instrukcje jak założyć konto i wnioskować na szkolenie/kurs znajdują się w zakładce SMK.