OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Ogłoszenia
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Bezpieczeństwo prawne pielęgniarki i położnej w aspekcie dokumentowania czynności związanych z wykonywaniem zawodu 24
2 Leczenie Ran 2/2020 25
3 Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii-Ruszyła V edycja 9
4 Zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2 40
5 Zmiany w przepisach dotyczących pielęgniarek i położnych 15
6 Zalecenia dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 21
7 Opinia w sprawie podawania leku o nazwie Biotrakson 27
8 II Konferencja "Żywienie a zdrowie prokreacyjne kobiety", 6 listopada 2020r. 14
9 Międzynarodowa konferencja pediatryczno-neonatologiczna eProInfantis 2020 International, 8-9 października 2020 r. 15
10 UM w Białymstoku oferta studiów podymlomowych Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna 15
11 Badanie warunków i komfortu pracy personelu podmiotów leczniczych w okresie pandemii COVID -19 15
12 INTERMEN-szkolenia webinarowe 14
13 IV Ogólnopolskim E-FORUM Pielęgniarki i Położnej 77
14 IV Ogólnopolskie E-FORUM Pielęgniarki i Położnej 89
15 Ankieta: „Stres, zdrowie i postrzegane wsparcie społeczne wśród pracowników medycznych w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2” 92
16 Ankieta „Uwarunkowania i dylematy pracy pielęgniarki w czasach koronawirusa” – Program badawczy „Uwarunkowania i konteksty pracy personelu medycznego” 110
17 Komunikat MZ ws. realizacji zajęć praktycznych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 160
18 Porada pielęgniarki POZ i porada położnej POZ 156
19 Zaproszenie dla położnych do współtworzenia bazy polskich położnych 151
20 Stres, zdrowie i postrzegane wsparcie społeczne wśród pracowników medycznych w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2-Anonimowe badanie 163
21 Zdjęcia przekazanych środków ochrony osobistej pielęgniarkom i położnym - link do strony internetowej NIPiP 167
22 Stanowiska, Apel NRPiP z dnia 24.06.2020 169
23 XX Ogólnopolski Zjazd Szkół Rodzenia - konferencja dla położnych 168
24 Przychodnia Specjalistyczna CENTRUM w Chełmie-oferta pracy 254
25 Ruszyła strona internetowa dla pielęgniarek szkolnych 211
26 Bezpłatne webinary leczenie ran 193
27 XX Zjazd Szkół Rodzenia 15-18 października 2020 r. 183
28 NZOZ DORMED w Dorohusku-oferta pracy 213
29 Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych podstawowej opieki zdrowotnej 206
30 Zmiana godzin pracy biura od dnia 02 czerwca 2020 r. 595
31 Ankieta-bezpieczeństwo w pracy, zdrowie psychiczne i wypalenie zawodowe w świetle epidemii 251
32 SPRZECIW wobec wprowadzenia tzw. „wspólnej deklaracji” wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ (Lekarza POZ, Pielęgniarki POZ oraz Położnej POZ) 284
33 Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ z dnia 30 kwietnia 2020 r. dotyczące przeprowadzania badań bilansowych u dzieci w czasie trwania pandemii COVID-19 268
34 Zalecenia KK w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek środowiska naucznia i wychowania-opieka w przedszkolach i żłobkach na okres epidemii 226
35 Konferencja ePro Infantis 2020 231
36 Zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 214
37 Dodatkowe świadczenie z tytułu ograniczenia w wykonywaniu pracy w wielu miejscach w związku z COVID-19 302
38 Wsparcie psychologiczne w czasie pandemii koronawirusa 199
39 Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla województwa lubelskiego w sprawie zakupu środków, materiałów i sprzętów do walki z COVID – 19. 243
40 Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla województwa lubelskiego w sprawie dekontaminacji powietrza 256
41 Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat zasad kierowania do pracy pracowników medycznych przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV2 320
42 Stanowisko specjalistyczne – pielęgniarstwo diabetologiczne Wybrane i wskazane zalecenia postępowania dla pielęgniarek/położnych pracujących z pacjentami chorymi na cukrzycę Pacjent z podejrzeniem/zakażeniem SARS-CoV-2 294
43 Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne 244
44 Bezpłatna pomoc prawna pracownikom służby zdrowia 236
45 Bezpłatne ubezpieczenie medyków 328
46 Opinia w sprawie przeniesienia lub skierowania położnej do pracy na stanowisko pielęgniarki 237
47 Co zrobić, kiedy dostanę skierowanie od wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii Covid-19? Wskazówki dla pielęgniarki i położnej. 263
48 Ogłoszenie-gotowość podjęcia pracy przy zwalczaniu epidemii 275
49 Informacje dla podmiotów medycznych, domów pomocy społecznej, które zwracają się z prośbą o wspomożenie ich w walce z pandemią koronawirusa 244
50 Informacja z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 278
51 Zalecenia dla Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej/Hospicjum Domowego i Poradni Medycyny Paliatywnej w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 278
52 Zalecenia w opiece pielęgniarskiej w psychiatrii i leczeniu uzależnień 310
53 Stanowisko specjalistyczne – pielęgniarstwo diabetologiczne Wybrane i wskazane zalecenia postępowania dla pielęgniarek/położnych pracujących z pacjentami chorymi na cukrzycę Pacjent z podejrzeniem/zakażeniem SARS-CoV-2 265
54 WYTYCZNE POSTĘPOWANIA DLA PIELĘGNIAREK MAJĄCYCH KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ SARS-CoV-2 235
55 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej... 222
56 Leczenie ran w obliczu epidemii 338
57 Zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 271
58 Wniosek do opiniowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych 271
59 Stanowisko nr 34 Prezydium NRPiP w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zakaźną 251
60 APEL samorządów zawodów medycznych z dnia 1 kwietnia 2020 r. do Prezesa Rady Ministrów 289
61 Tarcza dla samozatrudnionych 256
62 Program UM i ankieta 239
63 Wytyczne do stosowania przez pielęgniarki POZ w czasie epidemii wirusa SARS - CoV - 2 260
64 Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych /położnych podstawowej opieki zdrowotnej 243
65 Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS 291
66 Zalecenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek dla pielęgniarek operacyjnych pracujących przy operacjach pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 252
67 Film instruktażowy: jak poradzić sobie z raną w domu? 256
68 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 262
69 Apel NRPiP z dnia 26.03.2020 roku w spr. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 226
70 Zasady opieki domowej pacjentów podejrzanych o zachorowanie na nowego koronawirusa COVID-19 z łagodnymi objawami oraz zasady postępowania z osobami z kontaktu - pośrednie zalecenia 260
71 Zalecany minimalny zestaw środków ochrony indywidualnej chroni przed zakażeniem przez kontakt bezpośredni, drogą kropelkową i transmisją w powietrzu 266
72 Informacja o osobach przebywających na kwarantannie przez system eWUŚ 276
73 Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 238
74 ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADANIA W KIERUNKU KORONAWIRUSA ZE WSKAZANIEM DO IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH 241
75 Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji 247
76 Stanowisko NRPiP w sprawie dyscyplinarnego zwolnienia położnej 244
77 Oferta na maseczki 239
78 Apel zawodów medycznych do rządu polskiego 247
79 Wsparcie dla pielęgniarek i położnych, ich rodzin i bliskich 295
80 Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 20 marca 2020 r. 245
81 Informacje dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19 310
82 Komunikat Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego-koronawirus 308
83 Wsparcie psychologiczne dla pielęgniarek,położnych, pielęgniarzy 256
84 Pomoc w zaopatrzenie dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 324
85 Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie zaopatrzenia w środki ochronne pielęgniarek, położnych podstawowej opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej 291
86 Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, oraz opieka paliatywna i hospicyjna w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 246
87 Komunikat dla pielęgniarek i położnych w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego 259
88 Komunikat-zmiana terminu Okręgowego Zjazdu 286
89 Apel Prezesa NRPiP w sprawie postępowania przeciwepidemicznego i medycznego w związku z ryzykiem wybuchu epidemii nowego koronawirusa 365
90 Co trzeba wiedzieć o profilaktyce zakażenia koronawirusem? 315
91 Międzynarodowa Kampania "Nursing Now” Polska 304
92 Oficjalna inauguracja kampanii Nursing Now Polska 408
93 Stanowisko Nr 32 Prezydium NRPiP z dnia 14.01.2020 r. 372
94 Kwestionariusz ankiety: Zachowania agresywne wobec pielęgniarek i położnych 400
95 Pielęgniarki, położne w Wojskach Obrony Terytorialnej 485
96 Stanowisko Prezydium NRPiP w sprawie wyrażenia sprzeciwu w związku z zamieszczeniem na facebooku Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, artykułu sugerującego stosowanie na Oddziałach Intensywnej Terapii nieuzasadnionych medy 517
97 Bezpłatny kurs e-MBA w koordynowanej opiece zdrowotnej 572
98 Wniosek do opiniowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych 569
99 I Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarka i Położna POZ „Rola i zadania pielęgniarki i położnej w realizacji świadczeń POZ”, Warszawa, 27.11.2019 r. 752
100 Wybory do Samorządu Pielęgniarek i Położnych 659
 
Strona 1 z 3