OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Ogłoszenia
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Zaproszenie do bezpłatnego udziału w webinarium "WYBRANE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ ONKOLOGII" 26
2 Zdjęcia przekazanych środków ochrony osobistej pielęgniarkom i położnym - link do strony internetowej NIPiP 35
3 Stanowiska, Apel NRPiP z dnia 24.06.2020 49
4 XX Ogólnopolski Zjazd Szkół Rodzenia - konferencja dla położnych 43
5 Ankieta dot. wpływu COVID-19 na pacjentów chorych na cukrzycę 45
6 Link do badania pracy magisterskiej 42
7 Przychodnia Specjalistyczna CENTRUM w Chełmie-oferta pracy 93
8 Ruszyła strona internetowa dla pielęgniarek szkolnych 69
9 Bezpłatne webinary leczenie ran 59
10 XX Zjazd Szkół Rodzenia 15-18 października 2020 r. 54
11 NZOZ DORMED w Dorohusku-oferta pracy 50
12 Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych podstawowej opieki zdrowotnej 73
13 Zmiana godzin pracy biura od dnia 02 czewrca 2020 r. 175
14 XIV Ogólnopolska Konferencja Położniczo-Neonatologiczno-Pediatryczna 71
15 Ankieta-bezpieczeństwo w pracy, zdrowie psychiczne i wypalenie zawodowe w świetle epidemii 93
16 SPRZECIW wobec wprowadzenia tzw. „wspólnej deklaracji” wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ (Lekarza POZ, Pielęgniarki POZ oraz Położnej POZ) 115
17 II Ogólnopolska Konferencja Ginekologiczno-Położnicza „Współczesna opieka na każdym etapie życia kobiety” 109
18 Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ z dnia 30 kwietnia 2020 r. dotyczące przeprowadzania badań bilansowych u dzieci w czasie trwania pandemii COVID-19 148
19 Zalecenia KK w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek środowiska naucznia i wychowania-opieka w przedszkolach i żłobkach na okres epidemii 113
20 Konferencja ePro Infantis 2020 128
21 Zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 109
22 Dodatkowe świadczenie z tytułu ograniczenia w wykonywaniu pracy w wielu miejscach w związku z COVID-19 160
23 Wsparcie psychologiczne w czasie pandemii koronawirusa 104
24 Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla województwa lubelskiego w sprawie zakupu środków, materiałów i sprzętów do walki z COVID – 19. 143
25 Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla województwa lubelskiego w sprawie dekontaminacji powietrza 135
26 Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat zasad kierowania do pracy pracowników medycznych przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV2 175
27 Stanowisko specjalistyczne – pielęgniarstwo diabetologiczne Wybrane i wskazane zalecenia postępowania dla pielęgniarek/położnych pracujących z pacjentami chorymi na cukrzycę Pacjent z podejrzeniem/zakażeniem SARS-CoV-2 162
28 Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne 148
29 Bezpłatna pomoc prawna pracownikom służby zdrowia 138
30 Bezpłatne ubezpieczenie medyków 172
31 Opinia w sprawie przeniesienia lub skierowania położnej do pracy na stanowisko pielęgniarki 144
32 Co zrobić, kiedy dostanę skierowanie od wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii Covid-19? Wskazówki dla pielęgniarki i położnej. 165
33 Ogłoszenie-gotowość podjęcia pracy przy zwalczaniu epidemii 161
34 Informacje dla podmiotów medycznych, domów pomocy społecznej, które zwracają się z prośbą o wspomożenie ich w walce z pandemią koronawirusa 152
35 Informacja z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 173
36 Zalecenia dla Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej/Hospicjum Domowego i Poradni Medycyny Paliatywnej w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 167
37 Zalecenia w opiece pielęgniarskiej w psychiatrii i leczeniu uzależnień 181
38 Stanowisko specjalistyczne – pielęgniarstwo diabetologiczne Wybrane i wskazane zalecenia postępowania dla pielęgniarek/położnych pracujących z pacjentami chorymi na cukrzycę Pacjent z podejrzeniem/zakażeniem SARS-CoV-2 161
39 WYTYCZNE POSTĘPOWANIA DLA PIELĘGNIAREK MAJĄCYCH KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ SARS-CoV-2 142
40 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej... 130
41 Leczenie ran w obliczu epidemii 185
42 Zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 168
43 Wniosek do opiniowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych 170
44 Stanowisko nr 34 Prezydium NRPiP w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zakaźną 162
45 APEL samorządów zawodów medycznych z dnia 1 kwietnia 2020 r. do Prezesa Rady Ministrów 179
46 Tarcza dla samozatrudnionych 161
47 Program UM i ankieta 133
48 Wytyczne do stosowania przez pielęgniarki POZ w czasie epidemii wirusa SARS - CoV - 2 161
49 Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych /położnych podstawowej opieki zdrowotnej 153
50 Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS 178
51 Zalecenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek dla pielęgniarek operacyjnych pracujących przy operacjach pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 165
52 Film instruktażowy: jak poradzić sobie z raną w domu? 164
53 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 167
54 Apel NRPiP z dnia 26.03.2020 roku w spr. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 150
55 Zasady opieki domowej pacjentów podejrzanych o zachorowanie na nowego koronawirusa COVID-19 z łagodnymi objawami oraz zasady postępowania z osobami z kontaktu - pośrednie zalecenia 177
56 Zalecany minimalny zestaw środków ochrony indywidualnej chroni przed zakażeniem przez kontakt bezpośredni, drogą kropelkową i transmisją w powietrzu 178
57 Informacja o osobach przebywających na kwarantannie przez system eWUŚ 178
58 Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 152
59 ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADANIA W KIERUNKU KORONAWIRUSA ZE WSKAZANIEM DO IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH 162
60 Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji 174
61 Stanowisko NRPiP w sprawie dyscyplinarnego zwolnienia położnej 163
62 Oferta na maseczki 157
63 Apel zawodów medycznych do rządu polskiego 167
64 Wsparcie dla pielęgniarek i położnych, ich rodzin i bliskich 186
65 Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 20 marca 2020 r. 169
66 Informacje dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19 208
67 Komunikat Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego-koronawirus 225
68 Wsparcie psychologiczne dla pielęgniarek,położnych, pielęgniarzy 174
69 Pomoc w zaopatrzenie dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 191
70 Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie zaopatrzenia w środki ochronne pielęgniarek, położnych podstawowej opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej 180
71 Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, oraz opieka paliatywna i hospicyjna w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 162
72 Komunikat dla pielęgniarek i położnych w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego 179
73 Komunikat-zmiana terminu Okręgowego Zjazdu 206
74 Apel Prezesa NRPiP w sprawie postępowania przeciwepidemicznego i medycznego w związku z ryzykiem wybuchu epidemii nowego koronawirusa 276
75 Co trzeba wiedzieć o profilaktyce zakażenia koronawirusem? 204
76 Międzynarodowa Kampania "Nursing Now” Polska 215
77 Oficjalna inauguracja kampanii Nursing Now Polska 320
78 Stanowisko Nr 32 Prezydium NRPiP z dnia 14.01.2020 r. 295
79 Kwestionariusz ankiety: Zachowania agresywne wobec pielęgniarek i położnych 311
80 Pielęgniarki, położne w Wojskach Obrony Terytorialnej 391
81 Stanowisko Prezydium NRPiP w sprawie wyrażenia sprzeciwu w związku z zamieszczeniem na facebooku Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, artykułu sugerującego stosowanie na Oddziałach Intensywnej Terapii nieuzasadnionych medy 438
82 Bezpłatny kurs e-MBA w koordynowanej opiece zdrowotnej 476
83 Wniosek do opiniowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych 482
84 I Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarka i Położna POZ „Rola i zadania pielęgniarki i położnej w realizacji świadczeń POZ”, Warszawa, 27.11.2019 r. 633
85 Wybory do Samorządu Pielęgniarek i Położnych 552
86 WYBORY SAMORZĄDOWE NA VIII KADENCJĘ - INFORMATOR 461
87 Zawiadomienia o zebraniach wyborczych 616
88 Naukowe podstawy standardu opieki okołoporodowej 617
89 Informacja o naborze na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwo internictyczne-Zamość 566
90 Informacja o naborze na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki-Chełm 481
91 Korespondencja w sprawie utworzenia nowego zawodu "Technik Pielęgniarstwa" 472
92 RAPORT BADANIE OPINII MŁODYCH MATEK NA TEMAT LAKTACJI I ROLI POŁOŻNEJ W PROMOWANIU KARMIENIA PIERSIĄ 641
93 REKOMENDACJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA POŁOŻNYCH W ZAKRESIE STOSOWANIA PRODUKTU W OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ 607
94 Opinia Konsultanta Krajowego w sprawie podawania przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej produktów leczniczych o nazwie: Olfen 75 mg oraz Dicloratio 75 mg - roztwór do wstrzykiwań 554
95 Komunikat CKPPiP w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych metodą e-learningu 577
96 Komunikat CKPPiP 683
97 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej 1124
98 NOWY Ujednolicony wniosek do opiniowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych 1078
99 Stanowisko nr 22 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 801
100 List otwarty do członków NSZZ Solidarność oraz wszystkich, którym na sercu leży dobro polskiej ochrony zdrowia 863
 
Strona 1 z 2