Ogłoszenia
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Nabór na kursy - rozpoczęcie marzec 2021 16
2 Badanie pracy pielęgniarek i położnych 17
3 ANKIETA DOT. COVID-19 12
4 Korespondencja dot. sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 23
5 1% dla Wiktora 7
6 NZOZ Alfa Szpital Rehabilitacyjny imienia lek. med. Bronisławy Dulkiewicz w Krynicy-Zdroju-oferty pracy 19
7 Certyfikowane szkolenia online Opieka w domu pacjenta 54
8 XV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Położniczo-Neonatologiczo-Pediatryczna 44
9 Stanowisko Zespołu Konsultantów z dnia 19 stycznia 2021 roku dotyczące obsady pielęgniarskiej w opiece nad pacjentem podczas prowadzenia ECMO 52
10 List otwarty Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z 2 lutego 2021 r. 49
11 Stanowisko konsultantów krajowych: medycyny rodzinnej, chorób zakaźnych oraz anestezjologii i intensywnej terapii we współpracy z Radą Medyczną przy Premierze RP z dnia 01.02.2021 41
12 Położna na medal - wyniki 7. edycji konkursu 49
13 Webinar „Wykorzystanie gotowych zestawów do procedur zabiegowych na Bloku Operacyjnym” 51
14 Możliwość weryfikacji PWZ 54
15 Ogólnopolski Program Leczenia Ran – Kursy dla pielęgniarek i położnych – rozpoczęcie rejestracji 68
16 Nabór na kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne w Chełmie - 2021 rok 40
17 Uchwała nr 123/VII/20 ORPiP w Chełmie z sprawie ustanowienia specjalnej jednorazowej zapomogi z tytułu ciężko przebytej choroby COVID-19 Członka OIPiP w Chełmie 86
18 Oferta INTER dla środowiska medycznego w związku z pandemią 60
19 Ankieta dla położnych 29
20 NZOZ DORMED-oferta pracy 36
21 Stanowisko w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji o szczepionkach przeciw COVID-19 oraz testach PCR wykrywających SARS-CoV-2 z dnia 4 stycznia 2021 roku 25
22 SOS – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE 26
23 Wysokość składki członkowskiej 35
24 Wpływ zagrożenia COVID-19 na psycho-społeczne funkcjonowanie pielęgniarek aktywnych zawodowo-ankieta 49
25 LIST OTWARTY DO PREZYDENTA RP 44
26 Zgłoszenia pracowników sektora ochrony zdrowia na szczepienia przeciw COVID-19. Skorzystaj z formularza on-line 87
27 Komunikat ZUS w sprawie Zasiłku chorobowego na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych 86
28 Ministrerstwo Zdrowia: Komunikat dotyczący szczepień personelu medycznego i niemedycznego przeciw COVID–19 w szpitalach węzłowych 100
29 Rozporządzenie w spr. OWU gwarantujące kontynuację wypłaty środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych 63
30 Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 77
31 Procedura w przypadku wystąpienia choroby zawodowej przygotowana przez Kancelarię Prawną Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie 79
32 Z żałobnej karty ... 63
33 Z żałobnej karty ... 74
34 Stanowisko nr 48 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa pacjentów przebywających w szpitalach psychiatrycznych oraz zatrudnionych tam pielęgniarek w czasie epidemii SARS-CoV-2 63
35 Stanowisko nr 47 NRPiP z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie uregulowania statusu zawodu opiekuna medycznego oraz jego kompetencji zawodowych 64
36 Stanowisko Nr 46 NRPiP z dnia 8 grudnia 2020 roku 61
37 Stanowisko nr 45 NRPiP z dnia 8 grudnia 2020 r. 63
38 Pielęgniarki i położne mówią dość! 62
39 List otwarty Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Pacjentów oraz Członków Samorządu Pielęgniarek i Położnych 60
40 PORADNIK dotyczący zmian prawnych, związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej począwszy od 29 listopada 2020 r. 60
41 Korespondencja dotycząca prawa pielęgniarek i położnych oraz innych grup zawodów medycznych do zasiłku chorobowego w wymiarze 100% podstawy wymiaru zasiłku wypłacanego za każdy miesiąc niezdolności do pracy 56
42 Wyniki badań Pielęgniarek i zachęta do kolejnych 59
43 Rehabilitacja po COVID-19 67
44 Stanowisko z dnia 18.11.2020 roku w sprawie wzmocnienia roli pielęgniarek w strategii walki z pandemią Covid -19 102
45 Korespondencja w sprawie podjętych działań przez NFZ w celu wdrożenia polecenia MZ 94
46 Korespondencja w sprawie braku wydania zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wyceny porady pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej i porady położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej 66
47 Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie środków ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych 85
48 Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie zmiany warunków realizacji świadczeń opieki pielęgniarskiej nad pacjentami obłożnie, przewlekle i terminalnie chorymi leczonymi w ramach opieki długoterminowej domowej oraz opieki paliatywno – hospic 76
49 Rozpoczęcie naboru na kursy kwalifikacyjne na terenie OIPiP w Chełmie 109
50 Ankieta – Zawód Pielęgniarki/Pielęgniarza a pandemia koronawirusa 108
51 Wsparcie psychologiczne dla pielęgniarek,położnych, pielęgniarzy 114
52 Pomoc w zaopatrzenie dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 94
53 WYTYCZNE KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH MAJĄCYCH STYCZNOŚĆ Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ SARS-CoV-2 78
54 Aktualności Centrali NFZ - Zmiany w dodatku covidowym dla medyków: jest wyższy i dostanie go dodatkowy personel 104
55 APEL PREZESÓW SAMORZĄDÓW ZAWODÓW MEDYCZNYCH z dnia 30 października 2020 r. do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów w sprawie działań Państwa w zakresie ochrony zdrowia w czasie epidemii 95
56 Stanowisko Nr 44 Prezydium NRPiP z dnia 30.10.2020 r. w sprawie propozycji zmiany zapisów polegających na uchyleniu przepisów przyznających 100% dodatku do wynagrodzenia wszystkim osobom wykonującym zawody medyczne, które realizują świadczenia zdr 77
57 Uchwała Nr 408/VII/2020 NRPiP z dnia 15.10.2020 r. w sprawie zaliczenia pielęgniarkom i położnym okresu wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej w trybie art. 26b ust 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (...) na poczet przeszkolenia 68
58 zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych POZ - aktualizacja z dnia 23.10.2020 70
59 Rekrutacja kadry medycznej do szpitala tymczasowego w Lublinie 102
60 Włącz się do walki z koronawirusem – oferta pracy w Szpitalu Narodowym 102
61 Korespondencja z MZ w sprawie stanowiska NRPiP dotyczących bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla personelu medycznego oraz zwiększenia uprawnień pielęgniarek do kwalifikacji do szczepień przeciwko grypie u dorosłych 89
62 Stanowisko nr 44 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie równego traktowania świadczeniodawców w Podstawowej Opiece Zdrowotnej 82
63 Stanowisko nr 43 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie medialnej wypowiedzi Wicepremiera i Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina 82
64 Stanowisko nr 42 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzeniu w życie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2020, poz. 562 ze zm. 88
65 Stanowisko nr 41 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zlikwidowania w Ministerstwie Zdrowia Departamentu Pielęgniarek i Położnych i zaniechania podjęcia w tej sprawie dialogu z przedstawicielami samorzą 88
66 Stanowisko nr 40 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie prawa pielęgniarek i położnych oraz innych grup zawodów medycznych do zasiłku chorobowego w wymiarze 100% podstawy wymiaru zasiłku wypłacanego za 83
67 Stanowisko nr 39 NRPiP z dnia 15 października 2020 r. w sprawie rozszerzenia kompetencji pielęgniarki w zakresie samodzielnego wykonywania zabiegów z dziedziny kosmetologii i kosmetologii estetycznej oraz podjęcia działań w kierunku zmian w przepisa 78
68 Urgo-informacja 92
69 Biuletyn Informacyjny I-IX 2020 roku 104
70 Informacja-kontakt z OIPiP 680
71 Powołanie przez MZ Zespołu ds. opracowania propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 106
72 Dodatek do wynagrodzeniaw związku z ograniczeniem pracy-COVID-19 131
73 Zasiłek chorobowy-COVID-19 81
74 OPINIA PRAWNA w sprawie pobierania przez pielęgniarki POZ materiału do badań diagnostycznych i transportu tego materiału do laboratorium diagnostycznego 92
75 Opinia prawna w sprawie zatrudniania pielęgniarki przez indywidualną praktykę lekarską 73
76 Zjazd 104
77 Leczenie Ran 2/2020 135
78 Zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2 130
79 Zmiany w przepisach dotyczących pielęgniarek i położnych 98
80 Zalecenia dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 105
81 Opinia w sprawie podawania leku o nazwie Biotrakson 116
82 Badanie warunków i komfortu pracy personelu podmiotów leczniczych w okresie pandemii COVID -19 94
83 INTERMEN-szkolenia webinarowe 96
84 Ankieta: „Stres, zdrowie i postrzegane wsparcie społeczne wśród pracowników medycznych w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2” 176
85 Komunikat MZ ws. realizacji zajęć praktycznych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 246
86 Porada pielęgniarki POZ i porada położnej POZ 242
87 Zaproszenie dla położnych do współtworzenia bazy polskich położnych 228
88 Zdjęcia przekazanych środków ochrony osobistej pielęgniarkom i położnym - link do strony internetowej NIPiP 250
89 Stanowiska, Apel NRPiP z dnia 24.06.2020 246
90 XX Ogólnopolski Zjazd Szkół Rodzenia - konferencja dla położnych 263
91 Ruszyła strona internetowa dla pielęgniarek szkolnych 300
92 Bezpłatne webinary leczenie ran 285
93 Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych podstawowej opieki zdrowotnej 300
94 Zmiana godzin pracy biura od dnia 02 czerwca 2020 r. 932
95 Ankieta-bezpieczeństwo w pracy, zdrowie psychiczne i wypalenie zawodowe w świetle epidemii 347
96 SPRZECIW wobec wprowadzenia tzw. „wspólnej deklaracji” wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ (Lekarza POZ, Pielęgniarki POZ oraz Położnej POZ) 387
97 Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ z dnia 30 kwietnia 2020 r. dotyczące przeprowadzania badań bilansowych u dzieci w czasie trwania pandemii COVID-19 358
98 Zalecenia KK w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek środowiska naucznia i wychowania-opieka w przedszkolach i żłobkach na okres epidemii 312
99 Konferencja ePro Infantis 2020 300
100 Zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 292
 
Strona 1 z 3