Nabór na pełnopłatne szkolenia / kursy w Chełmie

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dalszym ciągu prowadzony jest nabór na pełnopłatne szkolenia specjalizacyjne i kursy organizowane przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE w dziedzinie:

 • pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek, pielęgniarzy
  - termin rozpoczęcia uzależniony jest od ilości zebranych wniosków i utworzenia grupy
 • pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek, pielęgniarzy
  - planowany termin rozpoczęcia listopad-grudzień 2021 r. /termin rozpoczęcia uzależniony jest od ilości zebranych wniosków i utworzenia grupy/

 

KURS SPECJALISTYCZNY w zakresie:

 • wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych
  - planowany termin rozpoczęcia listopad-grudzień 2021 r. /termin rozpoczęcia uzależniony jest od ilości zebranych wniosków i utworzenia grupy/

 

KURS KWALIFIKACYJNY w dziedzinie:

 • pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek, pielęgniarzy
  - planowany termin rozpoczęcia listopad-grudzień 2021 r. /termin rozpoczęcia uzależniony jest od ilości zebranych wniosków i utworzenia grupy/

 

Zgłoszenia uczestników na szkolenia/kursy przez System Monitorowania Kształcenia - SMK dostępny przez stronę: https://smk.ezdrowie.gov.pl.

 

Informacje na temat szkoleń/kursów można uzyskać w Ośrodku Kształcenia
tel. 15 823 28 80.

 

Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Chełmie
/-/ Izabella Chałaj

Bezpłatna specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla pielęgniarek i położnych w Lublinie

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

informuje, że w najbliższym okresie planowane jest rozpoczęcie kształcenia
w ramach bezpłatnej specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla pielęgniarek i położnych
(25 miejsc bezpłatnych finansowanych ze środków Ministerstwa Zdrowia) - rozpoczęcie zaplanowane na 10.12.2021 roku.

Do specjalizacji mogą przystąpić osoby, które:

1) posiadają prawo wykonywania zawodu;

2) pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat (potwierdzone zaświadczeniem);

3) zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego (w tym przystąpiły do egzaminu wstępnego).

W związku z obowiązującym Systemem Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK),
składanie wniosków i rekrutacja do udziału w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych prowadzone jest wyłącznie za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia.
Udział w egzaminie wstępnym jest obowiązkowy. Nieobecność kandydata będzie traktowana jako rezygnacja z uczestnictwa w specjalizacji.

Informacja o terminie egzaminu wstępnego zostanie podana w kolejnym komunikacie.

Informacja o szkoleniach specjalizacyjnych i kursach na terenie Chełma

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczam informację o naborze na pełnopłatne szkolenia specjalizacyjne i kursy organizowane przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu.

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE w dziedzinie:

 • pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek, pielęgniarzy
  - planowany termin rozpoczęcia 14.10.2021 r.
 • pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek, pielęgniarzy
  - planowany termin rozpoczęcia 14.10.2021 r.
 • pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek, pielęgniarzy
  - planowany termin rozpoczęcia październik-grudzień 2021 r. /termin rozpoczęcia uzależniony jest od ilości zebranych wniosków i utworzenia grupy/

 

KURS SPECJALISTYCZNY w zakresie:

 • wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych
  - planowany termin rozpoczęcia październik-grudzień 2021 r. /termin rozpoczęcia uzależniony jest od ilości zebranych wniosków i utworzenia grupy/

 

KURS KWALIFIKACYJNY w dziedzinie:

 • pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek, pielęgniarzy
  - planowany termin rozpoczęcia październik-grudzień 2021 r. /termin rozpoczęcia uzależniony jest od ilości zebranych wniosków i utworzenia grupy/

 

Zgłoszenia uczestników na szkolenia/kursy przez System Monitorowania Kształcenia - SMK dostępny przez stronę: https://smk.ezdrowie.gov.pl.

 

Informacje na temat szkoleń/kursów można uzyskać w Ośrodku Kształcenia
tel. 15 823 28 80.

 

Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Chełmie
/-/ Izabella Chałaj