OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wnioski do pobrania

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Oświadczenie pielęgniarki/położnej/pielęgniarza/położnego obywatela Państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zamiarze tymczasowego lub okazjonalnego wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej/pielęgniarza/położnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 92
2 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CHEŁMIE 103
3 Wniosek o wymianę na nowe zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych 966
4 Wniosek o zgłoszenie zmian wpisu/wykreślenie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 771
5 Wniosek dla studentów kierunku pielęgniarstwo i kierunku położnictwo do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych o nadanie dostępu do Serwisu ibuk.pl 722
6 Wniosek do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych o nadanie dostępu do Serwisu ibuk.pl 655
7 Arkusz aktualizacyjny danych osobowych w okręgowym rejestrze 2228
8 Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej i wpis do okręgowego rejestru 1513
9 Wniosek o wpis do okręgowego rejestru 1674
10 Oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego 1307
11 Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego 1385
12 Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza/ położnej, położnego 1253
13 Wniosek o wykreślenie z okręgowego rejestru 1647
14 Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia w przypadku utraty zaświadczenia 1333
15 Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej osobie, będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpis do okręgowego rejestru 1217
16 Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej, albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej, osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz wpis do okręgowego rejestru 953
17 Wniosek o skierowanie na przeszkolenie pielęgniarki / położnej, w związku z nie wykonywaniem zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat 1549
18 Karta zgłoszenia uczestnictwa 1473
19 Wniosek o refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego 1661
20 Wniosek o udzielenie zapomogi losowej 1470
 
Strona 1 z 2