OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wnioski do pobrania

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych 636
2 Wniosek o zgłoszenie zmian wpisu/wykreślenie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 521
3 Wniosek dla studentów kierunku pielęgniarstwo i kierunku położnictwo do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych o nadanie dostępu do Serwisu ibuk.pl 513
4 Wniosek do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych o nadanie dostępu do Serwisu ibuk.pl 476
5 Arkusz zgłoszeniowy, aktualizacyjny danych osobowych w okręgowym rejestrze 1940
6 Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej i wpis do okręgowego rejestru 1276
7 Wniosek o wpis do okręgowego rejestru 1458
8 Oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego 1068
9 Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego 1128
10 Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza/ położnej, położnego 1018
11 Wniosek o wykreślenie z okręgowego rejestru 1451
12 Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia w przypadku utraty zaświadczenia 1111
13 Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej osobie, będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpisanie do okręgowego rejestru 1022
14 Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej, albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej, osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz wpisanie do okręgowego rejestru 806
15 Wniosek o skierowanie na przeszkolenie pielęgniarki / położnej, w związku z nie wykonywaniem zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat 1340
16 Karta zgłoszenia uczestnictwa 1219
17 Wniosek o refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego 1394
18 Wniosek o udzielenie zapomogi losowej 1282
19 Wniosek o zapomogę emerytalną 893
20 Wniosek o zapomogę - śmierć członka samorządu 1004
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL