OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF

Studia pomostowe

dla pielęgniarek absolwentów pięcioletnich liceów medycznych skrócone!

 

            Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie uprzejmie informuje, o opublikowaniu w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2010, Nr 65, poz. 420). Rozporządzenie to skróciło czas trwania tzw. studiów pomostowych dla pielęgniarek i pielęgniarzy - absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, do dwóch semestrów lub 1.150 godzin. Przedmiotowe rozporządzenie zniosło również podział na absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę przed i po roku szkolnym 1980/81.