OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

„Fentanyl przezskórny: przypomnienie o ryzyku zagrożenia życia w razie przypadkowej ekspozycji na Fentanyl przezskórny („plastry”)

Email Drukuj PDF

NIPiP-NRPiP-DM.0028.11.14                                              Warszawa, dnia 9 lipca 2014r.

 

 

                                                                                              Pani / Pan

                                                                                              Członkowie Naczelnej Rady

                                                                                              Pielęgniarek i Położnych

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

 

 

W załączeniu przesyłam do wykorzystania Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w sprawie:

„Fentanyl przezskórny: przypomnienie o ryzyku zagrożenia życia w razie przypadkowej ekspozycji na Fentanyl przezskórny („plastry”).

Uprzejmie proszę, aby „Komunikat”, sygnowany przez Panią Barbarę Jaworską-Łuczak, Wiceprezesa ds. Produktów Biobójczych, zgodnie z oczekiwaniem „będzie służył przypomnieniu pracownikom ochrony zdrowia o znaczeniu, jakie ma przekazywanie powyższych informacji współpracownikom, pacjentom i opiekunom”.

 

Z poważaniem

 

                                                                       Prezes

                                                                       (-) dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk


Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w sprawie „Fentanyl przezskórny: przypomnienie o ryzyku zagrożenia życia w razie przypadkowej ekspozycji na Fentanyl przezskórny („plastry”).