OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Uchwała 206/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia procedury postępowania pielęgniarki / położnej objętej ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego w przypadku agresywnego zach

Email Drukuj PDF

NIPiP-NRPiP-DM.0025.190.2014

Warszawa, 30 czerwca 2014r.

 

 

 

Pani /Pan

Przewodnicząca/Przewodniczący

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam uchwałę 206/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia procedury postępowania pielęgniarki / położnej objętej ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego w przypadku agresywnego zachowania pacjenta / rodziny, z prośbą o przesłanie do podmiotów leczniczych funkcjonujących na terenie działania okręgowej izby pielęgniarek i położnych w celu zapoznania się pielęgniarek i położnych z przedmiotowym dokumentem.

 

Z wyrazami szacunku

Wiceprezes NRPiP

(-) Teresa Kuziara