OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Projekt Damy Radę - Poradnik Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu

Email Drukuj PDF

Projekt Damy Radę został zainicjowany przez Fundację TZMO SA Razem Zmieniamy świat. Jego głównym celem jest pomoc osobom, które stanęły w obliczu konieczności zapewnienia opieki swoim bliskim z powodu ich zaawansowanego wieku, przewlekłej choroby lub innych poważnych schorzeń.

Osoby, które z dnia na dzień muszą przeorganizować swoje życie, aby zająć się swoim bliskim, zwykle czują się zupełnie bezradne, nie wiedzą, jak powinny postępować, jakie prawa im przysługują oraz do kogo mogą zwrócić się o pomoc.

Dlatego właśnie powstał poradnik Damy Radę, który gromadzi najważniejsze informacje i wskazówki przydatne w opiece nad przewlekle chorym w domu. Znajdziesz w nim odpowiedzi na pytania: jak przygotować się do opieki, jak przystosować mieszkanie do potrzeb osoby niesamodzielnej oraz jak dbać o jej pielęgnację, aby uniknąć jednego z największych problemów osób długotrwale unieruchomionych, czyli odleżyn. Przeczytasz także, jak postępować, żeby w tej trudnej sytuacji zadbać także o własne zdrowie oraz o jakich dokumentach powinieneś pamiętać, by skorzystać z przysługujących Ci świadczeń oraz uniknąć niepotrzebnych trudności w przypadku załatwiania spraw urzędowych.

Uzupełnieniem wskazówek zawartych w Poradniku jest strona internetowa www.damy-rade.info, na której znajduje się jeszcze więcej informacji przydatnych w codziennej opiece nad osobą niesamodzielną. Tutaj też na bieżąco będziemy aktualizować i dodawać nowe informacje przydatne w opiece nad osobami niesamodzielnymi.

Dla osób, które chciałyby poszerzać swoją wiedzę w sposób praktyczny, organizujemy bezpłatne warsztaty z udziałem ekspertów do spraw opieki nad osobami niesamodzielnymi. Podczas warsztatów opiekunowie uczą się m.in. prawidłowej pielęgnacji i toalety chorego, dobierania odpowiednich wyrobów chłonnych oraz poznają techniki profilaktyki przeciwodleżynowej. Uczestnictwo w warsztatach daje także możliwość indywidualnej konsultacji ze specjalistą na temat konkretnego problemu, z którym opiekun sobie nie radzi.

Darmowy poradnik można zamówić lub pobrać na stronie: www.damy-rade.info