OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Przydatne linki

Email Drukuj PDF

Administracja Pa?stwowa

* Prezydent RP www.prezydent.pl
* Kancelaria Prezesa Rady Ministrw www.kprm.gov.pl
* Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl
* Pa?stwowa Inspekcja Pracy www.pip.gov.pl
* Rzecznik Praw Obywatelskich www.brpo.gov.pl
* Trybuna? Konstytucyjny www.trybunal.gov.pl
* Sejm RP www.sejm.gov.pl
* Senat RP www.senat.gov.pl
* Ministerstwo Zdrowia www.mz.gov.pl
* Centrum Kszta?cenia Podyplomowego Piel?gniarek i Po?o?nych www.ckppip.edu.pl
* Ministerstwo Edukacji Narodowej http://www.men.gov.pl
* Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy?szego www.nauka.gov.pl
* Ministerstwo Finansw www.mofnet.gov.pl
* Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej www.mpips.gov.pl
* Urz?d Komitetu Integracji Europejskiej www.ukie.gov.pl
* Naczelna Izba Lekarska www.nil.org.pl

Samorz?d Zawodowy

* Naczelna Izba Piel?gniarek i Po?o?nych www.nipip.pl

Okr?gowe Izby Piel?gniarek i Po?o?nych

Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych w Bia?ej Podlaskiej www.oipip-bp.pl
Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych w Bia?ymstoku www.oipip.bialystok.pl
Beskidzka Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych http://www.boipip.org.pl
Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych w Bydgoszczy www.oipip.bydgoszcz.pl
Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych w
Ciechanowie www.oipipciechanow.com.pl
Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych w Cz?stochowie www.oipip.czestochowa.prv.pl
Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych w Elbl?gu http://oipip.elblag.pl/
Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych w Gda?sku www.oipip.gda.pl
Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych w Gorzowie Wielkopolskim www.oipip.gorzow.pl
Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych w Jeleniej Grze www.oipip.jgora.pl
Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych w Kaliszu www.oipip.kalisz.pl
Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych w Katowicach www.izbapiel.katowice.pl
?wi?tokrzyska Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych www.sipip.kielce.pl
Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych w Koninie www.oipip.konin.pl
Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych w Koszalinie www.oipip-koszalin.org
Ma?opolska Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych www.moipip.org.pl
Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych w Kro?nie www.oipip.krosno.pl
Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych w Lesznie www.oipipleszno.pl
Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych w Lublinie www.oipip.lublin.pl
Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych w ?om?y www.oipip.lomza.pl
Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych w ?odzi www.oipp.lodz.pl
Nowos?decka Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych www.bip.noipip.iap.pl
Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych Regionu Warmii i Mazur z siedzib? w Olsztynie www.oipip.olsztyn.pl
Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych w Opolu www.oipip.opole.pl
Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych w Ostro??ce www.oipip.ostroleka.pl
Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych w Pile http://www.oipip.pila.pl/
Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych Regionu P?ockiego www.oipip.plocknet.pl
Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych w Poznaniu www.oipip-poznan.pl
Podkarpacka Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych www.oipip-przeworsk.pl
Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych w Radomiu http://www.orpip.radom.pl/
Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych w Rzeszowie www.oipip.rzeszow.pl
Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych w Siedlcach www.oipip.siedlce.ikk.pl
Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych Ziemi Sieradzkiej http://www.oipipsieradz.pl/
Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych w S?upsku www.oipip.slupsk.pl
Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych w Suwa?kach www.oipip-suw.osti.pl
Szczeci?ska Izba Piel?gniarek i Po?o?nych www.sipip.szczecin.pl
Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych w Tarnowie www.oipiptarnow.pl
Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych w Toruniu www.oipip.torun.pl
Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych w Wa?brzychu www.oipip.walbrzych.pl
Warszawska Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych www.woipip.pl
Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych we W?oc?awku www.izbapiel.wloclawek.pl
Dolno?l?ska Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych we Wroc?awiu www.doipip.wroc.pl
Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych w Zamo?ciu www.oipip.eu
Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych w Zielonej Grze www.oipip.zgora.pl


Inne

Polskie Stowarzyszenie Piel?gniarek Pediatrycznych www.pspp.eu