OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwi─Öksz rozmiar czcionki
  • Domy┼Ťlny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Email Drukuj PDF

Naczelna Rada Piel?gniarek i Po?o?nych wspˇlnie z Uniwersytetem Medycznym we Wroc?awiu realizuje Projekt Bezpiecznej Farmakoterapii ľ Pharma Safety. Celem projektu jest opracowania i wdro?enia modelu bezpiecznej farmakoterapii w Polsce.

Ankieta kierowana jest do kadry piel?gniarskiej i po?o?niczej. Wyniki Pa?stwa opinii pozwol? na opracowanie modelu bezpiecznej farmakoterapii.

Ankieta dost?pna jest pod linkiem: https://pharma.webankieta.pl/ do 30 lipca 2019 r.

á