OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WYBORCZYM UZUPEŁNIAJĄCYM - REJON WYBORCZY NR: VIII

Email Drukuj PDF

ZAWIADOMIENIE

O ZEBRANIU WYBORCZYM UZUPEŁNIAJĄCYM


REJON WYBORCZY NR: VIII

Domy Pomocy Społecznej z powiatu chełmskiego,

Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SPZOZ,

niepracujące pielęgniarki

.................................................................................................................................

(NAZWA REJONU, ADRES)

DATA ZEBRANIA WYBORCZEGO:

24 października 2018 r. GODZ: 12:00

MIEJSCE ZEBRANIA WYBORCZEGO:

Świetlica Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Chełmie, ul. Obłońska 20

PORZĄDEK OBRAD (PLANOWANY):

1. OTWARCIE ZEBRANIA PRZEZ PRZEDSTAWICIELA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ.

2. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO I SEKRETARZA ZEBRANIA.

3. WYBÓR KOMISJI MANDATOWO-SKRUTACYJNEJ.

4. ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA DELEGATA/ÓW.

5. GŁOSOWANIE.

6. LICZENIE GŁOSÓW I OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA – PROTOKÓŁ KOMISJI MANDATOWO-SKRUTACYJNEJ.

7. UWAGI.

8. ZAKOŃCZENIE OBRAD.