OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwi─Öksz rozmiar czcionki
  • Domy┼Ťlny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Email Drukuj PDF

Szanowni Pa?stwo,

Wszelkie zg?oszenia problemˇw dotycz?cych kodˇw PIN, k?opotˇw z zalogowaniem czy innych niejasno?ci technicznych platformy IBUK Libra nale?y zg?asza? przez formularz kontaktowy äZG?O? PROBLEMö,
ktˇry znajduje si? na stronie
libra.ibuk.pl w prawym dolnym rogu.

Na stronie libra.ibuk.pl w prawym dolnym roku, w zak?adce POMOC (http://libra.ibuk.pl/#help) znajduj? si? trzy krˇtkie filmiki, w ktˇrych dok?adnie wyja?nione s? zasady rejestracji konta u?ytkownika,
kiedy i gdzie nale?y doda? kod PIN czy w jaki sposˇb wyszuka? dan? ksi??k?.á


á