OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwi─Öksz rozmiar czcionki
  • Domy┼Ťlny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Email Drukuj PDF

2018-01-09

Szanowni Pa?stwo- ?WIADCZENIODAWCY

Informacja o ukazaniu si? projektu zarz?dzenia Prezesa NFZ zmieniaj?cego zarz?dzenie w sprawie okre?lenia warunkˇw zawierania i realizacji umˇw w rodzaju ?wiadczenia piel?gnacyjne i opieku?cze

w ramach opieki d?ugoterminowej

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/projekty-zarzadzen/projekt-zarzadzenia-swiadczenia-pielegnacyjne-i-opiekuncze-w-ramach-opieki-dlugoterminowej,6503.html

mgr Ma?gorzata Sitarz

Wojewˇdzki Konsultant w dziedzinie piel?gniarstwa przewlekle chorych

i niepe?nosprawnych

Tel.798705756

á