OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Uwaga -PRZESUNIĘTY TERMIN SZKOLENIA z prewencji wykroczeń zawodowych i zdarzeń niepożądanych

Email Drukuj PDF


UWAGA !!!

ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY TERMIN SZKOLENIA
Z DNIA 05 LUTEGO 2018 R. NA DZIEŃ 09 MARCA 2018 R.


ZAPROSZENIE

 

 

OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W CHEŁMIE

oraz

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W CHEŁMIE


ZAPRASZAJĄ

na bezpłatne szkolenie

nt. „Prewencja wykroczeń zawodowych i zdarzeń

niepożądanych na stanowisku pielęgniarki i położnej”


które odbędzie się w dniu 09 marca 2018 r.

w Szkole Policealnej - Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie,

ul. Szpitalna 50, w godz. 09:30 – 14:00

 

 

Szkolenie przeprowadzi dr n. med. Grażyna Rogala – Pawelczyk
– Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.

Osoby chętne prosimy o zgłoszenie telefoniczne uczestnictwa

w Biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie

do dnia 23 lutego 2018 r., nr telefonu 82 565 43 73.


Serdecznie zapraszam w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie.


PRZEWODNICZĄCA

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Chełmie

/-/ Izabella Chałaj