OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

NOWY Ujednolicony wniosek do opiniowania podwy?ek dla piel?gniarek i po?o?nych

Email Drukuj PDF

Naczelna Rada Piel?gniarek i Po?o?nych Uchwa?? nr 334/VII/2018 z dnia 13 wrze?nia 2018 r. wprowadzi?a ujednolicony wniosek do opiniowania przez okr?gowe rady piel?gniarek i po?o?nych podwy?ek dla piel?gniarek i po?o?nych na podstawie rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie oglnych warunkw warunkw umw o udzielanie ?wiadcze? opieki zdrowotnej (Dz.U. 2016 poz. 1146) i rozporz?dze? zmieniaj?cych: z dnia 14.10.2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1628) oraz z dnia 29.08.2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1681 i poz. 1682) .


NOWY Wniosek do opiniowania
przez okr?gowe rady piel?gniarek i po?o?nych podwy?ek dla piel?gniarek i po?o?nych - POBIERZ


Uprzejmie prosimy o sk?adanie wnioskw w formie zgodnej z Uchwa?? nr 334/VII/2018 Naczelnej Rady Piel?gniarek i Po?o?nych z dnia 13 wrze?nia 2018r.


Komunikat w sprawie opiniowania przez OIPiP wzrostu wynagrodze? piel?gniarek i po?o?nych okre?lonego w rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r.