OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wolne miejsca na bezpłatne kursy specjalistyczne

Email Drukuj PDF

Informuje, iż są wolne miejsca na bezpłatne kursy specjalistyczne
w ramach projektu „Recepta na pielęgniarskie kwalifikacje”:

1. „Wykonywanie badania spirometrycznego”

2. „Opieka pielęgniarska nad chorym dorosłym w leczeniu systemowym nowotworów”

3. „Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi”

Zgłoszenia należy składać na formularzu zgłoszeniowym do Ewy Piskały – AIT SPWSzS w Chełmie lub w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie ul. Obłońska 20.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
- kopia prawa wykonywania zawodu
pielęgniarki, pielęgniarza lub położnej
- dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki/arza lub położnej (data sporządzenia nie przekracza 1 miesiąca do dnia złożenia dokumentacji)
- kopia dyplomu ukończenia szkoły na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo
- zaświadczenie ukończenia kursów specjalistycznych

kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem

W m-cu kwietniu planuję rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwo onkologiczne” – 20 osób

O kwalifikacji osoby, które złożą wnioski zostaną powiadomione telefonicznie.

W m-cu wrześniu planuję rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwo geriatryczne”

Osoby składające wniosek muszą posiadać kursy specjalistyczne z zakresu:

- „Resuscytacji krążeniowo-Oddechowej”,

- „Wykonanie i interpretacja zapisu EKG”.

U W A G A:

W ramach projektu „Recepta na pielęgniarskie kwalifikacje”
można skorzystać tylko z jednego kursu specjalistycznego lub kwalifikacyjnego.

Istnieje możliwość na pozyskanie w ramach Projektu „Recepta na pielęgniarskie kwalifikacje” dodatkowych bezpłatnych kursów na, które jest największe zapotrzebowanie.

Osoby nieuczestniczące w szkoleniu w ramach Projektu „Recepta na pielęgniarskie kwalifikacje” proszę składać wnioski w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Chełmie. Preferowane są osoby pracujące lub współpracujące z POZ.

Wiceprzewodnicząca

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

w Chełmie

/-/ Ewa Piskała