OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Przypomnienie o zwrocie przetrzymywanych ksi??ek

Email Drukuj PDF

Piel?gniarkom i po?o?nym korzystaj?cym ze zbiorw bibliotecznych
Okr?gowej Izby Piel?gniarek i Po?o?nych w Che?mie
przypominamy o zwrocie wypo?yczonych ksi??ek.

/Zgodnie z Regulaminem korzystania ze zbiorw bibliotecznych
Okr?gowej Izby Piel?gniarek i Po?o?nych w Che?mie za przetrzymywanie
wypo?yczonych ksi??ek ponad termin biblioteka mo?e na?o?y? na Czytelnika kar? pieni??n?.
Kara ta wynosi 1 z? za jedn? pozycj? i jest naliczana za ka?dy tydzie? zw?oki
po up?ywie terminu zwrotu/